Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036252004Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Anadolu ve Rumeli ağızlarını karşılaştırmalı olarak incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Öğrenme Çıktıları
1Ağız araştırmalarının önemini kavrayabilme
2Ağız araştırması yapmaya istekli oluş,
3Ağız araştırmalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin önemini takdir ediş
4Ağız araştırmalarının tarihini tanıyabilme
5Ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaları sıralayabilme
6Ağız araştırmaları alanında yapılması gereken çalışmaları kavrayabilme
7Anadolu ve Rumeli ağızlarının tarihi devirlerle bağlantısını inceleyebilme
8Ağız araştırmalarında kullanılacak transkipsiyon işaretlerini tanıyabilme
9Sahada derlenen malzemenin çözümlenebilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste ağız araştırmalarının önemi ve gerekliliği; Türkiye Türkçesi ağızlarının araştırılma tarihi ve Türkiye Türkçesi ağızları ile yapılan çalışmaların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi; mevcut çalışmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi; yapılacak çalışmalarda uyulması gereken yöntemler anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Ağız Araştırmalarının Önemi ve Gerekliliği Tanışma ve Anlatım
2Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılma Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları İle İlgili Yapılan Çalışmalar Anlatım
3Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 1. Derleme TeknikleriAnlatım
4Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 2. Transkripsiyon TeknikleriAnlatım
5Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 3. Fonoloji Meselelerine YaklaşımAnlatım
6Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 4. Morfoloji Meselelerine YaklaşımAnlatım
7Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 5. SözlükçülükAnlatım
8Ara sınav
9Yaygınlaşmış YanlışlarAnlatım
10Boylara Ait Dil ÖzellikleriAnlatım ve metin analizi
11Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Oğuzca Olmayan UnsurlarAnlatım ve metin analizi
12Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî Ağızlarla İlişkisiAnlatım ve metin analizi
13Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiAnlatım ve metin analizi
14Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiAnlatım ve metin analizi
15Yaygınlaşmış YanlışlarAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Leyla KARAHAN, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ank. 1996. 2. Zeynep KORKMAZ, Anadolu Ağız Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1985. 3. Gürer GÜLSEVIN, Uşak İli Ağızları, TDK, Ankara 2003. 4. Gürer GÜLSEVİN, Türkiye’de Türkoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu, Orient Institude, İstanbul 2004. 5. Gürer GÜLSEVİN, Yaşayan ve Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları, Özel Kitaplar, İstanbul 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama11212
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3618
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
ÖÇ8                          
ÖÇ9                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr