Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035252011Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türkçenin tarihî dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer Gülsevin
Öğrenme Çıktıları
1Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) oluşum sürecini açıklayabilme
2Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) Türk Dili tarihi içindeki yerini kavrayabilme
3Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) temel kaynaklarını, eserlerini yazabilme
4Tarihî Türk Lehçelerine (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme
5Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) fonetik özelliklerini tanıyabilme
6Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) fonetik özelliklerini karşılaştırabilme
7Tarihî Türk Lehçelerinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme
8Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) birbirinden ayrılan morfolojik özelliklerini sıralayabilme
9Tarihî Türk Lehçeleri (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme
10Tarihî Türk Lehçeleri (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sümerce yazılı metinlerden başlayıp 21. yüzyıla kadarki Türk Dili ve lehçelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Eski Doğu Türkçesi ve Eski Batı Türkçesinin mukayesesi; Köktürkçeden 20. yüzyıla kadarki dönemde ürün veren tarihi lehçelerin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi) eserlerinden hareketle dil özelliklerinin tespiti yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Tarihi bilinen en eski belgelerden hareketle Türk Dilinin tarihi ve kaynakları Tanışma ve Anlatım
2Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) oluşumu ve dönemleri Anlatım
3Alfabeler- Tarihî Türk lehçelerinin kullandıkları alfabeler ve örnek metinler üzerinde kavrama çalışmaları Anlatım
4Göktürkçenin dil özellikleri ve metin incelemeleri Anlatım
5Eski Uygurcanın dil özellikleri ve metin incelemeleri Anlatım
6Karahanlı Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçeler ile farklılıkları Anlatım
7Divanü Lugati’t-Türk’teki lehçe bilgileri Anlatım
8ARA SINAV
9Divanü Lugati’t-Türk’ten metin incelemeleriAnlatım
10Kutadgu Bilig’den metin incelemeleriAnlatım, çözümleme, yorumlama
11Harez Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçeler ile farklılıklarıAnlatım, çözümleme
12Harezm Türkçesi metin incelemeleriAnlatım, çözümleme
13Nehcü’l-Feradis’ten metin incelemeleriProblem çözme
14Harezm Türkçesi metin incelemeleriProblem çözme
1513. yüzyıla kadarki metinlerde geçen Oğuzca unsurlarAnlatım
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1997. 3. Janos Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (Yay. Haz. Osman Fikri Sertkaya), TDK Yay., Ankara 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
ÖÇ8                          
ÖÇ9                          
ÖÇ10                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr