Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036091982Yenisey TürkçesiSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yenisey Türkçesini incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türkçenin dönemlerini tanıyabilme
2Yenisey Türkçesinin eski Türkçenin dönemleri içerisindeki yerini kavrayabilme
3Yenisey kitabelerinin yazısını öğrenmeye istekli oluş
4Yenisey kitabelerinin yazısını okumanın önemini takdir ediş
5Yenisey Türkçesi üzerine yapılan çalışmaları listeleyebilme
6Yenisey kitabelerinin okunmasında bazı araç ve teknikleri kullanabilme
7Yenisey Türkçesinin temel ses bilgisi özelliklerini kavrayabilme
8Yenisey Türkçesinin temel şekil bilgisi özelliklerini kavrayabilme
9Yenisey Türkçesini Türkiye Türkçesine aktarabilme
10Yenisey Türkçesinin isim çekim eklerini tanıyabilme
11Yenisey Türkçesinin fiil çekim eklerini tanıyabilme
12Yenisey Türkçesinin çekimsiz fiillerini tanıyabilme
13Yenisey Türkçesinin cümle yapısını tahlil edebilme
14Yenisey Türkçesinin söz gruplarını kavrayabilme
15Yenisey Türkçesinin kelime bilgisini özelliklerini inceleyebilme
16Yenisey Türkçesinin eski Türkçe dönemi içerisindeki yerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yenisey Bölgesinde bulundukları için bu isimle anılan Yenisey Kitabelerinin temsil ettiği dil dersin konusudur. Derste Yenisey Türkçesinin Göktürkçeden ayrılan yönleri ve fonetiği verildikten sonra kitabelerin muhtevası üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Eski Türkçenin Dönemleri Yenisey Kitabelerindeki Dilin Bu Dönemler İçerisindeki Yeri Tanışma ve Anlatım
2Göktürk Kitabeleri ve Yenisey Kitabelerinin Yeri, Durumu Yenisey Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Anlatım
3Yenisey Kitabelerinin Yazısı, Kaynağı, Yayılma AlanlarıAnlatım
4Yenisey Kitabelerindeki Yazının Göktürk Yazısından FarkıAnlatım
5Yenisey Kitabelerinin Yazısını araştırma ve okuma araç ve yöntemleriAnlatım
6Yenisey Türkçesi Kitabelerini Okuma ve Yazma Yenisey Türkçesinin Temel Ses Bilgisi Özellikleri Anlatım ve metin analizi
7Yenisey Türkçesi Kitabelerini Okuma ve Yazma Yenisey Türkçesinin Temel Şekil Bilgisi Özellikleri Anlatım ve metin analizi
8Ara sınav
9Yenisey Türkçesinin Kelime Bilgisi, Isim ve Fiil Yapımı ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
10Yenisey Türkçesindeki İsim Çekimi ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
11Yenisey Türkçesindeki Fiil Çekimleri (Zaman ve Şahıs Çekimi) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
12Yenisey Türkçesindeki Çekimsiz Fiiller (İsimfiiller, Sıfatfiiller, Zarffiiller) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
13Yenisey Türkçesindeki Kelime Türleri (İsim, Sıfat, Zarf, Zamir, Edat) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
14Yenisey Türkçesindeki Söz Grupları ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
15Yenisey Türkçesindeki Cümle Yapısı ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları Anlatım ve metin analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968. 2. Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Ankara 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
ÖÇ8                          
ÖÇ9                          
ÖÇ10                          
ÖÇ11                          
ÖÇ12                          
ÖÇ13                          
ÖÇ14                          
ÖÇ15                          
ÖÇ16                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr