Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036181982Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri IISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye çoğunluğu Ortaasya ve Kafkaslar’da yaşayan Kıpçak grubuna mensup Türk halklarının lehçelerinin dil özellikleri kavratmak ve öğrencileri bu gruba giren Türk lehçelerinde yazılmış metinleri okuyup anlayabilir düzeye çıkarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ass. Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Bugünkü Kıpçak Grubu lehçelerinin temeli olan Ortaçağ Kıpçak Türkçesini çeşitli özellikleriyle kavrayabilme
2Kıpçak Grubu lehçelerinden olan Kazakçanın diğer Türk lehçeleri arasındaki yerini kavrayabilme.
3Kazakçanın ses ve şekil özelliklerini anlayabilme
4Kazakça metinlerin transkriptsiyonunu yapabilme ve onları Türkiye Türkçesine aktarabilme.
5Kazakça bir metni belirli bir yöntem dahilinde inceleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kazakçanın tarihi ve çağdaş Türk şivelleriyle ilişkisi Kazakçanın fonetiği Kazakçanın Morfolojisi Kazakça metin incelemeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.Karşılıklı konuşma, anlatım ve teorik ders
2Ana hatlarıyla Kazakistan, Kazaklar ve Kazak Türkçesiyle ilgili bilgilendirme. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Kazakçanın yeri.Anlatım ve teorik ders
3Çağdaş Kıpçak lehçelerinden olan Kazakçanın alfabesi, ses özelliklerinin öğretimi.Teorik ders, tanıtım ve tartışma
4Kazakçanın şekil özelliklerinin öğretimiTanıtım ve tartışma
5Kazakça basit metin örnekleri: transkriptsiyonu, aktarımı ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
6Kazakça edebi metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
7Kazakça metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı Teorik anlatım, tartışma
8Ara sınav
9Kazakça yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılmasıTeorik, tanıtım ve tartışma
10Kazakça gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelenmesiTeorik anlatım
11Kazakça gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelemesiTeorik anlatım
12Kazakça edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesiTeorik anlatım, tartışma
13Kazakça konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesiKarşılıklı tartışma
14Kazakça meslektaşlarla karşılaştıklarında onlarla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi.Karşılıklı tartışma
15Bir Kazakla Kazakça konuşma pratiği uygulaması.Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kazak Türkçesi (Yazan: Ferhat Tamir) Akçağ Yayınları ss: 429-480. 2. Uygur Ceyhun Vedat, Kazak Türkçesi, Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr