Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036262004Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları IISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Anadolu ve Rumeli ağızlarını karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Öğrenme Çıktıları
1Ağız araştırmalarının önemini kavrayabilme,
2Ağız araştırmalarının karşılıklı olarak incelenmesinin önemini takdir ediş
3Ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaları sıralayabilme
4Anadolu ve Rumeli ağızlarının genel yapısını kavrayabilme
5Ağız araştırmalarında kullanılacak transkipsiyon işaretlerini tanıyabilme
6Anadolu ve Rumeli ağızlarını sınıflandırabilme
7Türkiye Türkçesinin Batı grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
8Türkiye Türkçesinin Doğu grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
9Türkiye Türkçesinin Kuzey Doğu grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
10Ağız metinleri üzerinde karşılaştırmalı çözümlemeler yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste ağız araştırmalarının önemi ve gerekliliği; Anadolu ve Rumeli ağızlarının sınıflandırılma meselesi, Türkiye Türkçesi ağızlarının genel özellikleri ve metinler üzerinde karşılaştırmalı çözümlemeler üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Ağız Araştırmalarının Önemi ve Gerekliliği Tanışma ve Anlatım
2Anadolu Ağızlarının tasnif çalışmalarıAnlatım
3Anadolu Ağızlarının sınıflandırılmasında esas alınacak ölçütler a. Ses özellikleri Anlatım
4Anadolu Ağızlarının sınıflandırılmasında esas alınacak ölçütler b. Şekil özellikleri Anlatım
5Anadolu Ağızlarının ana gruplarıAnlatım
6Batı Grubu Ağızlarının özellikleriAnlatım
7Batı Grubu Ağızlarının alt ağızlarıAnlatım
8Ara sınav
9Doğu Grubu Ağızlarının alt ağızlarıAnlatım
10Kuzeydoğu Grubu Ağızlarının özellikleriAnlatım
11Kuzeydoğu Grubu Ağızlarının alt ağızlarıAnlatım
12Rumeli Ağızlarının tasnifiAnlatım
13Rumeli Ağızlarının alt ağızlarıAnlatım
14Anadolu ve Rumeli Ağızlarının karşılaştırılmasıProblem çözme
15Doğu Grubu Ağızlarının alt ağızlarıAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ank. 1996. 2. Zeynep Korkmaz, Anadolu Ağız Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1985. 3. Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları, TDK, Ankara 2003. 4. Gürer GÜLSEVİN, Türkiye’de Türkoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu, Orient Institude, İstanbul 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
ÖÇ8                          
ÖÇ9                          
ÖÇ10                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr