Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036212013Altay Türkçesi Metin İncelemeleri ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, Güney Batı Sibirya’da yaşayan Altay Türklerinin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Altaycaya has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Altayca metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Ferah Türker
Öğrenme Çıktıları
1Ana hatlarıyla Altay Cumhuriyeti, Altaylıların tarihi ve kültürü hakkında genel bilgi edinilmesi.
2Altaycanın tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile arasındaki bağı kavrayabilme
3Altayca metinleri okuyup anlayabilme.
4Altaycayla yazılmış metinleri fonetik, morfolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma.
5Ulaştığı Altayca kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Altaycanın tarihi, kültürü ve coğrafyası. Altaycanın tarihi ve tarihi Türk şiveleriyle ilişkisi Altaycanın fonetiği Altaycanın morfolojisi Altaycanın metin incelemesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirmeKarşılıklı konuşma, anlatım ve teorik ders
2Ana hatlarıyla Altaylılar ve Altay Cumhuriyeti hakkında bilgi ve değerlendirmeler. Anlatım ve teorik ders
3Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Altaycanın yeriAnlatım ve teorik ders
4Altay Türkçesinin ses özelliklerinin öğretilmesiTeorik ders, tanıtım ve tartışma
5Altay Türkçesinin ses özelliklerinin öğretilmesiTeorik ders, tanıtım ve tartışma
6Altay Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesiTanıtım ve tartışma
7Altay Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesiTanıtım ve tartışma
8Ara Sınav
9Altayca basit metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
10Altayca basit metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
11Altayca basit metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
12 Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik anlatım, tartışma
13 Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik anlatım, tartışma
14Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik anlatım, tartışma
15Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik anlatım, tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354. 2. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, I. Kitap: Fonetik, İstanbul 1949. 3. Gülsüm Killi Yılmaz, Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Yüksek Lisans Tezi, 518 s. 4. Ahmet Caferoğlu, “Sibirya Türkleri”, Türk Kültürü, II, 24, 1964. 5. Saadet Çağatay, Altay Türkleri ve Dilleri, Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları: 214, s.181-188, Ankara. 6. N. P. Dırenkova, Grammatika oyrotskogo yazıka, Akademiya nauk SSSR, İnstitut yazıka i pis’mennosti narodov, SSSR, İzdatel’stvo akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad 1940.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                         4
ÖÇ2                     5    
ÖÇ3                       4  
ÖÇ4                       4  
ÖÇ5    5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr