Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035262015Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Türkçenin tarihî dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sümerce yazılı metinlerden başlayıp 21. yüzyıla kadarki Türk Dili ve lehçelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Eski Doğu Türkçesi ve Eski Batı Türkçesinin mukayesesi; Köktürkçeden 20. yüzyıla kadarki dönemde ürün veren tarihi lehçelerin (Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi) eserlerinden hareketle dil özelliklerinin tespiti yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1997. 3. Janos Eckmann, Çağatayca El Kitabı (Çev. Günay Karaağaç), İstanbul 1988. 3. Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr