Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035142015Türk Dili TarihiSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk dilinin evrelerini tanımak ve incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki Kaymaz
Öğrenme Çıktıları
1Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini açıklayabilme
2Türk Dilinin mensup olduğu dil ailesinin özelliklerini tanıyabilme
3Türk Dilinin türeme ve doğuş meselesini öğrenmeye istekli oluş
4Türk Dilinin devreleri ve milattan önceki durumunu kavrayabilme
5Türk Dilinin Proto Türkçe devri hakkında temel bilgiyi edinebilme
6Türk Dilinin devrelerine ait temel kaynakları yazabilme
7Türk Dilinin Göktürk ve Uygurlar dönemine ait yazı sistemlerini tanıyabilme
8Türk dilinin Doğu ve Batı Türkçesinin temel kaynaklarını sıralayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk dilinin en eski devirleri hakkında bilgi verildikten sonra Türk dilinin geçirdiği evreler, tespit edilen dil belgeleriyle birlikte incelenecek, Türk dilinin en önemli eserlerini öğrencilerin görmesi sağlanacak ve bu eserler hakkında yapılan araştırmalar (yerli ve yabancı yayınlar olarak) tanıtılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve GerekleriTanışma ve Anlatım
2Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Anlatım
3Türk Dilinin Türeme ve Doğuş MeselesiAnlatım
4Türk Dilinin Devreleri ve Milattan Önceki DurumuAnlatım
5Sümerce-Türkçe İlişkisiAnlatım
6Proto Türkçe Devri Türk Dilinin Lehçe, Şive ve Ağızlara AyrılışıAnlatım
7Hunlar ve DilleriAnlatım
8Ara Sınav
9Eski Türkçe DevriAnlatım
10Köktürkler ve onların tarihi, dilleri, yazısı ve Köktürkçe hakkında kaynakçaAnlatım
11Uygurlar ve onların tarihi, dilleri, yazısı ve Uygurca hakkında kaynakçaAnlatım
12Orta Türkçe Devri A. KarahanlılarAnlatım
13Kuzey-Doğu Türkçesi B. Harezm ve Kıpçak Türkçesi C. Çağatay TürkçesiAnlatım
14Batı Türkçesi A. Batı Türkçesinin Doğuşu B. Eski Oğuz TürkçesiAnlatım
15C. Osmanlı TürkçesiAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri I, DTCF Yay., Ankara 1963. 3. A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1984. 4. Gürer Gülsevin, Türkoloji Kaynakları ve Bibliyografyası, Malatya 1986. 5. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı224
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1       5                  
ÖÇ2        5                 
ÖÇ3          5               
ÖÇ4         5                
ÖÇ5      5 4                 
ÖÇ6       5                  
ÖÇ7     5                    
ÖÇ8     5                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr