Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035142015Türk Dili TarihiSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk dilinin evrelerini tanımak ve incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk dilinin en eski devirleri hakkında bilgi verildikten sonra Türk dilinin geçirdiği evreler, tespit edilen dil belgeleriyle birlikte incelenecek, Türk dilinin en önemli eserlerini öğrencilerin görmesi sağlanacak ve bu eserler hakkında yapılan araştırmalar (yerli ve yabancı yayınlar olarak) tanıtılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri I, DTCF Yay., Ankara 1963. 3. A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1984. 4. Gürer Gülsevin, Türkoloji Kaynakları ve Bibliyografyası, Malatya 1986. 5. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr