Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035242015Özbek Türkçesi Metin İncelemeleriSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Ortaasya’da yaşayan bir Türk halkı olan Özbeklerin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Özbekçeye has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Özbekçe metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. İbrahim Şahin
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özbekçenin tarihi, kültürü ve coğrafyası, Özbekçenin tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Özbekçenin fonetiği, Özbekçenin Morfolojisi, Özbekçenin metin incelemesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Nazarov K, Sayfullayeva R, Ubaydullayeva M, 1993, Özbek Tili (İhtisoslik Grammatikası), Toşkent, Okituvçi. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr