Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035242015Özbek Türkçesi Metin İncelemeleriSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Ortaasya’da yaşayan bir Türk halkı olan Özbeklerin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Özbekçeye has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Özbekçe metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç. Dr. İbrahim Şahin
Öğrenme Çıktıları
1(ÖÇ:5) Ulaştığı Özbekçe kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma. (PÇ: 12)
2(ÖÇ:2) Özbekçenin tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile Kumukça arasındaki bağı kavrayabilme. (PÇ: 6)
3(ÖÇ:3) Özbekçe metinleri okuyup anlayabilme. (PÇ: 8)
4(ÖÇ:1) Ana hatlarıyla Özbekistan, özbeklerin tarihi ve kültürü hakında hakkında genel bilgi edinilmesi. (PÇ: 10)
5(ÖÇ:4) Özbekçeyle yazılmış metinleri fonetik, morjolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma. (PÇ: 8)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özbekçenin tarihi, kültürü ve coğrafyası, Özbekçenin tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Özbekçenin fonetiği, Özbekçenin Morfolojisi, Özbekçenin metin incelemesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.Karşılıklı konuşma, anlatım ve teorik ders
2Ana hatlarıyla Özbekler ve Özbekistan hakkında bilgi ve değerlendirmeler. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Özbekçenin yeri.Anlatım ve teorik ders
3Özbek Türkçesinin ses özelliklerin öğretilmesiTeorik ders, tanıtım ve tartışma
4Özbek Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesiTanıtım ve tartışma
5Özbekçe basit metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
6Özbekçe basit metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
7Özbekçe yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik ders, tanıtım ve tartışma
8Arasınav (Vize)Kapalı sınav
9Özbekçe yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılmasıTeorik, tanıtım ve tartışma
10Özbek basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesiTeorik anlatım
11Özbek basınından (gazetelerinden) metin incelemeleriTeorik anlatım
12Özbek edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesiTeorik, tanıtım ve tartışma
13Özbekçe konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesiKarşılıklı tartışma
14Bir Özbekle karşılaştıklarında onunla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi.Karşılıklı tartışma
15Bir Özbekle Özbekçe konuşma pratik çalışmalarıAnlatım
16FinalKapalı sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Nazarov K, Sayfullayeva R, Ubaydullayeva M, 1993, Özbek Tili (İhtisoslik Grammatikası), Toşkent, Okituvçi. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1           4              
ÖÇ2        5                 
ÖÇ3     5                    
ÖÇ4       4                  
ÖÇ5   5                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr