Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036232015Altay Türkçesi Metin İncelemeleri IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, Güney Batı Sibirya’da yaşayan Altay Türklerinin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Altaycaya has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Altayca metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Ferah Türker
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Altaycanın tarihi, kültürü ve coğrafyası. Altaycanın tarihi ve tarihi Türk şiveleriyle ilişkisi Altaycanın fonetiği Altaycanın morfolojisi Altaycanın metin incelemesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354. 2. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, I. Kitap: Fonetik, İstanbul 1949. 3. Gülsüm Killi Yılmaz, Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Yüksek Lisans Tezi, 518 s. 4. Ahmet Caferoğlu, “Sibirya Türkleri”, Türk Kültürü, II, 24, 1964. 5. Saadet Çağatay, Altay Türkleri ve Dilleri, Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları: 214, s.181-188, Ankara. 6. N. P. Dırenkova, Grammatika oyrotskogo yazıka, Akademiya nauk SSSR, İnstitut yazıka i pis’mennosti narodov, SSSR, İzdatel’stvo akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad 1940.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr