Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036312017Metin İnceleme Yöntemleri ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin nitel araştırma ve analiz hakkında kuramsal ve uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmalarını; söylem analizi yapmaları için temel becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. K. Oya Paker
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nitel araştırma; Nitel analiz; Nitel veri toplama; Söylem ve ideoloji; Söylem analizi; Söylem araştırmasını raporlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arkonaç, S. A. (editör) (2004). Doğunun ve Batının Yerelliği: Bireylik Bilgisine Dair. İstanbul: Alfa Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. and Tindall, C. (1995). Qualitative Methods in Psychology.Buckingham: Open Un. Press Billig, M. (1992). Talking of The Royal Family. London:Routledge Çoban, B. ve Özarslan, Z. (derleyenler) (2003). Söylem ve İdeoloji. İstanbul: Su Hayes, N. (Ed.) (1998). Doing Qualitative Analysis in Psychology. Hove, East Sussex: Psychology Press Paker, K. O. (2005). Günlük Düşüncede Modernlik Laiklik ve Din. Ankara:Vadi Potter, J. and Wetherell, M. (1987). Discourse and Social Psychology. London: Sage Potter, J. (1996). Discourse Analysis and Constructionist Approaches: Theoretical Background. In: John T.E. Richardson (Ed.) Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences. Leicester; BPS Books.) Sözen, E. (1999). Söylem. İstanbul: Paradigma van Dijk, T. A. (1998). Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: Sage Wetherell, M. and Potter, J. (1992). Mapping the language of racism: Discourse and the legitimation of exploitation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Wood, L. A. and Kroger, R. O. (2000). Doing Discourse Analysis. London: Sage http://www.massey.ac.nz/~alock/virtual/welcome.htm http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/centres/darg/dargindex.htm
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr