Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036202017AnlatıbilimSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, anlatıbilimin temellerini kavratmak ve anlatıbilimsel yöntemleri kullanarak edebi metinleri tahlil edebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ. DR. BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anlatıbilimin ana hatları, tarihi ve temelleri, anlatı türleri, anlatısal bildirişim ve anlatı düzeyleri, anlatma, odaklanma ve anlatı durumları, eylem, öykü analizi, anlatılabilirlik, zaman ve anlatı kipleri, mekan, karakterleştirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ADAM Jean-Michel, Le Texte Narratif, Editions Nathan, Paris, 1985 2. CHATMAN Seymour, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Cornell UP, 1990 3. FLUDERNIK Monika, An Introduction to Narratology, Routledge, 2009 4. HERMAN David - RYAN Marie-Laure – JAHN Manfred, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2008 5. HERMAN David, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, 2007 6. HERMAN Luck – VERVAECK Bart, Handbook of Narrative Analysis, University of Nebraska Press, 2005 7. HUHN Peter – PIER John – SCHMID Wolf – SCHONERT Jörg (Ed.), Handbook of Narratology, Walter de Gruyter, 2009 9. MORAN Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul, 1999 10. NUNNING Birgit - NEUMANN Ansgar, An Introduction to the Study of Narrative Fiction, Klett Lerntraining GmbH, 2008 11. OLSON Greta (Ed.), Current Trends in Narratology, Walter de Gruyter, Germany, 2011 12. PHELAN James - RABINOWITZ Peter (Ed.), A Companion to Narrative Theory, Blackwell Publishing, 2008 13. PRINCE Gerald, A Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press, 2003 14. RIMMON-KENAN Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge, 2002. 15. SCHMID Wolf, Narratology: An Introduction, de Gruyter, 2010 16. TOOLAN Michael, Narrative: A Critical Linguistic Introduction, second edition, Routledge, 2001 17. WELLEK René - WARREN Austin, Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, İzmir, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr