Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036242017Sözcük AnlambilimSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dilbilimsel anlambilim kapsamında sözcük-anlambilimin temel kavram ve yaklaşımlarını tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Soner AKŞEHİRLİ
Öğrenme Çıktıları
1Sözcük ve sözlükçe kavramları hakkında bilgi sahibi olma (PÇ14)
2Sözcük anlamının oluşumu ve bilişsel yönlerini açıklayabilme(PÇ2)
3Sözcükler-arası anlam ilişkilerini sözlüksel, söylemsel ve bilişsel boyutta açıklayabilme(PÇ3)
4Anlamın sözcük türlerine ilişkin farklı boyutlarını açıklayabilme (PÇ2)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
- Biçimsel ve anlamsal olarak sözcüğün tanım ve kapsamı - Sözlükçe - Sözcük anlamına ilişkin temel kavramlar - Kavramlar ve öntürler - Anlamsal Bileşen Çözümlemesi - Sözcükler-arası Anlam İlişkileri (eş-anlamlılık, karşıt anlamlılık, alt-anlamlılık) - Sözcük türleri ve anlamsal tipoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sesbilgisel, yazımsal, biçimbilimsel, anlamsal ölçütlerle sözcüğün tanımı
2Sözlükçe ve kapsamı
3Sözcük anlamının içsel ve dışsal doğası
4Anlamsal Bileşen Çözümlemesi
5Ontolojik Kategoriler ve Sözcük Türleri
6Adlar (sayılabilirlik, somut-soyut ayrımı)
7Yüklemleme: eylemler, olaylar ve durumlar
8Eylemlerde zaman ve görünüş
9Sıfatlar ve Özellikler
10Eş-anlamlılık
11Alt-Anlamlılık
12Karşıt-Anlamlılık
13Çok anlamlılık
14Türkçeye ilişkin görünümler (anlambilimsel açıdan türetme)
15Türkçeye İlişkin Görünümler (Anlambilimsel Açıdan Bileşme ve Bileşik Sözcükler)
16Türkçeye İlişkin Görünümler (Sözlükselleşme)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Murphy, M.L. (2010). Lexical Meaning. England: Cambridge University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Okuma18590
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr