Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204045122012Uluslararası İşletme YönetimiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve çokuluslu işletmelerin yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak küresel bir bakış açısı kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD. DOÇ. DR. NESRİN ADA
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası ve çokuluslu işletmeleri ve bu işletmelerin kendilerine özgü sorunlarını daha iyi kavrayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu firmaların yönetimi, uluslararası planlama, uluslararası örgütleme, uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol, uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler, uluslararası yönetimde insan kaynakları, uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar, uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar
2Uluslararası yönetimde çevre
3Karşılıklı Bağımlılık: Etik ve Sosyal Sorumluluk
4Uluslararası Kültür
5Kültürlerarası İletişim
6Kültürlerarası Uzlaşma ve Karar Verme
7Uluslararası arenada örgütlenme
8Ara Sınav
9Strateji ve Küresel Uygulamalar
10Küresel Ortaklıklar
11Örgütsel Yapı ve Denetim Sistemleri
12Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi
13Uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar
14Uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.
15Ödev Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deresky, H. (2011), International Management: Managing Across Borders and Cultures, 7th Edition, Prentice Hall. Mutlu, E.C. (2008), Uluslararası İşletmecilik, 3ncü Baskı, Beta Yayınevi. Luthans, F., Doh, J. (2009), International Management: Culture, Strategy, and Behavior, 7th Edition, McGraw Hill.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma144
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1545455454543
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr