Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204045182012DenetimSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İşletmelerdeki denetim sürecini başlangıcından sonuna kadar ele alarak öğrencilere gerçek denetim kararlarının alınmasında yardımcı olacak örnekler sunulması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD. DOÇ. DR. Ş. SERTAÇ ÇAKI
Öğrenme Çıktıları
1Denetim kavramı, denetim mesleği, denetçi türleri ve denetim alanındaki temel konular hakkında bilgi sahibi olmak
2İşletmelerde finansal tabloların denetlenmesi süreci ve bu süreçte kullanılan yöntemler ve prosedürleri öğrenmek ve örnekler üzerinde uygulayabilmek
3Denetim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste işletmeler için önemli bir husus olan finansal tabloların denetimi sürecinin başından sonuna ele alınması ve bu süreç ile ilgili önemli konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda denetim mesleği, denetim sorumlulukları ve hedefleri, denetim kanıtları, denetim planlaması, satış ve tahsilat döngüsünün denetimi, ücret ve personel döngüsünün denetimi, satınalma ve ödeme döngüsünün denetimi, stoklama ve depolama döngüsünün denetimi, nakit bakiyelerinin denetimi, denetim sürecinin tamamlanması konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Denetim Mesleği: Denetim ve Güvence Hizmetleri, SMMM ve YMM Mesleği
2Denetim Mesleği: Denetim Raporları ve Yasal Sorumluluk
3Denetim Mesleği: Profesyonel Etik
4Denetim Sorumlulukları ve Hedefleri
5Denetim Kanıtları
6Denetim Planlaması ve Analitik Süreçleri
7Önemlilik ve Risk Kavramları
8Vize Sınavı
9İç Kontrol Sistemi ve Kontrol Riski
10Denetim Programının Hazırlanması
11Satış ve Tahsilat Döngüsünün Denetimi
12Ücret ve Personel Döngüsünün Denetimi
13Alacak ve Stok Yönetimi: Stok Yönetimi
14Satınalma ve Ödeme Döngüsünün Denetimi
15Stoklama ve Depolama Döngüsünün Denetimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Elder R.J., Beasley M.S., Arens.A.A (2010), “Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach”, 13th Edition,.USA: Prentice-Hall -Selimoğlu, S.K., Uzay, Ş. (2008), “Muhasebe Denetimi”, Gazi Kitabevi -Güredin, E. (2000), “Denetim”, Beta Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma18236
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1443434432244
ÖÇ2555555442544
ÖÇ3545555445544
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr