Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204045202012Örgütsel Davranış ve LiderlikSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanmak, örgütlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmak ve bireysel davranışın temellerini tartışmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
YRD. DOÇ. DR. BURAK ÇAPRAZ
Öğrenme Çıktıları
1Örgütleri etkileyen bireysel süreçleri ve bu süreçler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler örgütlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; algılama, karar verme, liderlik, güç ve politika, gruplar arası dinamikler, iletişim gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bireysel Davranışın Temelleri
2Öğrenme
3Kişilik ve kişilik kuramları
4İletişim
5Algılama
6Motivasyon ve iş tatmini
7Liderlik Kuramları
8Ara Sınav
9Duyguların Yönetimi
10Bireysel Karar alma
11Değerler ve Tutumlar
12Çatışma, Müzakere ve Gruplar Arası Davranışın Yönetimi
13Güç ve Politika
14Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
15Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Buchanan, David and Huczynski (2006), Andrzej Organizational Behavior an Introductionary Text, 6th Edition , Prentice Hall. • Erdoğan,,İlhan, İşletmelerde Davranış, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul. • Eren, E. (2010), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12nci Baskı, Beta Yayınları. • Koçel, T. (2011), İşletme Yöneticiliği, 13ncü Baskı, Beta Yayınları. • Ivancevich J.M, Konopaske, R. (2011), Organizational Behavior and Management, McGraw-Hill Higher Education • Robbins S. P., Judge, T.A. (2011), Organizational Behavior, 14th Edition, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik212
Seminer12224
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Ev Ödevi14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555555554434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr