Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204045062015Stratejik YönetimSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Günümüz iş yaşamının temel karakteristiğine işaret eden bu dersin amacı, strateji ve yönetim kavramlarını ayrıntılı bir şekilde konu etmektir. Bu bağlamda ders kapsamında strateji kavramı, yönetsel bir kavram olarak stratejinin önemi ve sınırları, stratejik yönetim süreci ve evreleri, stratejik planlama, rekabet yönetimi ve stratejik yönetimi teknikleri gibi alt başlıklar detaylı bir şekilde konu edilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Emet GÜREL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Strateji * Stratejik Planlama * Stratejik Yönetim * Örgütsel Strateji * Rekabet ve Rekabet Yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kaynak: Erol Eren (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım. Yardımcı Kaynak: Demet Gürüz ve Emet Gürel (2006). Yönetim Organizasyon - Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr