Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015022016Çok Kültürlü Liderlik ve Yönetim ÇalışmalarıSeçmeli2310
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Geçmişte ve günümüzde kullanılan liderlik tanımlarını ortaya koyarak liderliğin ne anlama geldiğini belirlemek • Günümüz örgütsel yaşamında yönetim sürecini ve yöneticilerin işlevlerini küresel bağlamda anlamak • Küresel Bağlamda Yönetim Fonksiyonlarını tartışmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR. JULİDE KESKEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste yönetim ve yönetici kavramı, örgütsel yapı ve tasarım, örgütsel amaçların oluşturulması, örgütsel etkinliğin sağlanması, küresel çevrenin örgütlerin işleyişi üzerindeki etkilerin irdelenmesi, çevre yönetimi, örgüt kültürü ve değerler sistemi oluşturulması, örgütsel idare ve denetim, örgütsel politika, kullanılan teknoloji ve yönetim ilişkileri, enformasyon ve örgütsel karar alma sistemleri yönetimi, yenilik, stratejik değişim ve örgütsel öğrenme, stratejik örgütsel tasarım modelleri, örgütsel boyut, büyüme ve yaşam eğrileri kavramları ileri düzeyde teorik ve uygulama örnekleri ile verilmektedir. Tartışmalar çok kültürlü işletmeler ve takımlar perspektifinden ele alınmaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Psychology Series. Yukl, G.A.,(2002), “Leadership In Organizations”, Fifth Edition, Pearson Edu. Stephen Robbins and Mary Coulter, Management, 8th Ed., International Edition, Pearson. Peter F. Drucker, Management, 8th Ed., Pearson. İlgili makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr