Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046112016Pazarlamada Güncel KonularSeçmeli2310
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere pazarlamada ortaya çıkan yeni yaklaşımları ve bu yaklaşımların yönelik işletmelerin uygulamalarını değerlendirmektir. Günümüzde pazarlamacıları çevreleyen dinamik çevreyi yansıtmak ve stratejik pazarlama kararlarının alınmasında teknolojinin etkisini değerlendirmek de dersin amaçları arasındadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, pazarlamadaki yeni kavram ve gelişmelere yönelik bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut gelişmelerin tartışılması ve iş yaşamındaki uygulamalarının incelenmesi de dersin temel noktalarını oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Schouten, John W., Diane M. Martin, Russell Belk (2014). Consumer Culture Theory: Research in Consumer Behavior, Vol. 16, Emerald Group Publishing • Haugtvedt, Curtis P., Karen A. Machleit ve Richard F. Yalch (Eds) (2005). Online Consumer Psychology: Understanding and Influencing Consumer Behavior in the Virtual World, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Londra • Ritzer, George (2011). ed. “Toplumun McDonaldlaştırılması”: Çağdaş Toplumun Yaşamın Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, 2. Basım, Çev. Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. • Baudrillard, Jean (1998). The Consumer Society: Myths and Structures, Sage Publications, London • Durning, Alan (1998). Ne Kadar Yeterli? Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği, Çev. Sinem Çağlayan, Tübitak Tema Vakfı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr