Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046342016Küresel PazarlamaSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere globalleşme hakkında bilgi vermek, global akımları sosyal bilimler perspektifinden tartıştırmak •Öğrencilerin global akımların işletme uygulamaları ilişkilendirmeleri, işletme stratejilerine temel oluşturan altyapıyı değerlendirebilme yeteneğini geliştirme •Globalleşmenin yüzeysel değerlendirmelerindense alt yapısını oluşturan değişimler (kapitalizmin aşamaları, modernizme geçiş vb. gibi) temelinde öğrenilmesi ve tartışılması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerde globalleşme ve global akımlar hakkında perspektif oluşturmak, farklı disiplinlerin bakış açılarını tanıtmak, interdisipliner bakış açısı geliştirmektir. Giriş konularından sonra global akımlar ve işletme uygulamaları işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Usunier, J. C. (1993), International Marketing: A Cultural Approach, Prentice-Hall Int. Inc., New York. Venkatesh (1995), “Ethnoconsumerism: A New Paradigm to Study Cultural and Cross-Cultural Consumer Behavior”, Marketing in a Multicultural World, J.A.Costa ve G.Bamossy (eds), Sage Pub., 26-67. Ger, G. ve R.W. Belk (1996), “I’d Like to Buy the World a Coke: Consumptionscapes of the “Less Affluent World””, Journal of Consumer Policy, 19, 271-304. Appadurai, A.(1990), "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy," Theory, Culture & Society, Mike Featherstone (ed.), 7, 295-310. Kaya, İ. (2005), Çoklu Modernlikler Perspektifi ve Toplumsal Kuramlar, Sosyoloji Dergisi, 14, 1-20. İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr