Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046382017Perakende Pazarlama YönetimiSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, perakendecilik alanında değişik ekonomik koşularla baş etmek için detaylı uygulamalar ve geliştirilen stratejiler hakkında bilgilendirmektir. Özellikle başarılı satın alma faaliyetlerine yönelik teorik ve pratik bilgilerin bir arada verilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde ders, perakendecilik alanında müşterilerin, tedarikçilerin satın alma davranışlarını öğrenmek ve müşteri ihtiyaçlarının nasıl daha iyi karşılanabileceğine dair stratejiler ortaya koymakta, lojistik, dağıtım ve fiyat yönetimi gibi kavramları da değerlendirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Keti VENTURA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders perakendecilik yönetimine yönelik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda dersin temel başlıkları Perakende Pazarlamacılık Kavramı, İşletme ve Perakendeciler İlişkileri, Perakendecilik ve Stratejik Planlama, Perakendecilik İşletmeleri ve Türleri, Perakendecilik İşletmelerinde Pazarlama Karması, Perakendecilik Politika ve Stratejileri ve Perakende İşletmelerin Yönetimidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Berman, Barry and Evans Joel R. (2009), Retail Management: A Strategic Approach, Prentice Hall, Pearson Education. - Gilbert, David (2003), Retail Marketing Management, Pearson Education
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr