Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204105242017Uluslararası Piyasalar, Örgütler ve Toplumsal Cinsiyet EşitsizliğiSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere iş ve emek piyasalarının işleyişini anlamada cinsiyet faktörünün önemini kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nazli Ayse AYYILDIZ UNNU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste uluslararası iş ve emek piyasalarındaki insan gücünün cinsiyet kompozisyonları örgütsel temelde ele alınacaktır. Farklı sektörlerdeki ve bağlamlardaki örgütlerin işleyiş yapıları toplumsal cinsiyete duyarlı bir gözle incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Nickel, Patricia Mooney, and Angela M. Eikenberry. "Beyond public vs. private: The transformative potential of democratic feminist management."Administrative Theory & Praxis 28.3 (2006): 359-380. -Reskin, B. F. (2001). Labor markets as queues: a structural approach to changing occupational sex composition. American Sociological Review, 52(2), 195-210. -Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları, -Öner, A. (tarihsiz) “Türkiye’de İş Yerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri”, Y. Tar (der.) Çalışma Hayatında Ayrımcılık, Kaos-GL, - David Held ve Anthony McGrew (Hazırlayanlar) - Küresel Dönüşümler , Büyük Küreselleşme Tartışması [ The Global Transformations Reader, Polity Press 2003], Phoenix yayınevi, Ağustos 2008 [Çeviri: Ali Rıza Güngen, Ali Serkan Mercan, Bülent Özçelik, Cemil Boyraz, Ender Sarıtekin, Eray Sarıot, Ezgi Sarıtaş, Mehmet Çelil Çelebi] - Öner, A. Beyaz Yakalı Eşcinseller İş Yerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri, İletişim Yayınları, 2015. - Nadir Suğur , Theo Nichols, Global İşletme, Yerel Emek Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika, İletişim Yayınları, 2012. -Afşar, B. Ve Doğanalp, B. Kadın Girişimciliği, Nobel Yayınları, 2016. - Çolak , Ö.F., Yamaç, G., Hitit, B. Dünyada Kadın Eşitliği, Efil Yayıncılık, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr