Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046482017Bütünleşik Pazarlama İletişimiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Günümüzde iletişim çabalarının bütünleştirilmesi ve senkronize olması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Bu ders ile pazarlama iletişimi konuları irdelenmektedir. Bu süreçte ölçümlenebilir amaçlar ortaya koymanın önemi ve yöntemleri açıklanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nilay Başok
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öncelikle Pazarlama ve Pazarlama İletişimi, Pazarlama ve Pazarlama İletişiminin Tarihsel Gelişim Süreci ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Özellikleri ele alınacak olup, bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri, ölçme Kavramı ve Pazarlama İletişiminde Ölçümlemenin Önemi, ölçümleme Teorilerinin Gelişimi, yeni Ölçümleme Yaklaşımlarını Ortaya Çıkaran Nedenler, yeni Teknolojilerin Ölçüm Kuralları Üzerindeki Etkisi ve Veri Tabanları, geleneksel Pazarlama İletişimi Ölçümleme Yöntemleri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme süreci , Pazarlama ve Marka İletişimine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşümün Ölçümlenmesi Sürecinin Değerlendirilmesi konuları aktarılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yurdakul Başok, Nilay, Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ölçümleme Süreci, , Nobel Yayınları Ankara 2006. Kadıbeşegil, Salim, Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, Mediacat Yayınları, 2001 Demir, Filiz Otay, “Halkla İlişkilerde Ölçümleme ve Değerlendirme”,vYayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. Gürgen, Haluk, Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları, A.Ü. Yayınları, Eskişehir, 2000. Peltekoğlu, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Dağıtım, İstanbul, 1998. Pritchitt, Jimm, Halkla İlişkilerde Değerleme: Profesyonel Sorumluluk , Altın Kitap sayı:11, Rota Yayınları 1998. Halkla İlişkiler Araştırmaları, Altın Kitap Sayı, 10, Rota Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr