Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046312017Pazarlamada Teknoloji veYenilik YönetimiSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, stratejik yönetim ile ilgili genel kavram ve teknikler çerçevesinde yenilik ve teknolojinin işletme yönetimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede organizasyon yapısı içinde teknoloji ve yenilik konuları çeşitli yönleri ile ele alınacak ve etkileri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ. DR. KETİ VENTURA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öncelikle teknoloji ve yenilik yönetimi ile ilgili temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu ders kapsamında sistem yaklaşımı çerçevesinde organizasyonlarda teknoloji, yönetim ve teknoloji yönetimi, teknoloji/yenilik yayılımı gibi konular da ele alınacaktır. Dönem projeleri ve örnek olay çalışmaları yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Narayan, V.K., “Managing Technology & Innovation for Competitive Advantage,” Prentice Hall, 2001. - Millson, Murray, David Wilemon, “Strategy of Managing Innovation and Technology”, Prentice Hall, 2008. - Troor, Paul, “Innovation Management and New Product Development”, fourth Edition, Prentice Hall, 2008. - Phillips, F.Y., “Market Oriented Technology Managament, Innovating for Profit in Entrepreneuiral Times,” Springer-Verlag, 2001. - Burgelman, R.A., Maidique,M.A., Wheelwright,S.C., “Strategic Management of Technology & Innovation” Second Edition, Irwin, U.S.A., 1996. - Betz, Frederick, (Çeviri: Pınar Güran)“Teknolojik Yenilik Yönetimi”, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 339. - Tidd, Joe, John Bessant (Çeviri: Halit Keskin), “Yenilik Yönetimi – Teknolojik, Pazar ve Organizasyonel Değişimi Bütünleştirmek”, Efil Yayınevi, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr