Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046392017Değişen Yönetim Rolleri: Liderlik, Koçluk ve MentorlukSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Geçmiştengünümüze değişen yönetim rollerini ve bu dönüşümün arka planını irdelemek • Liderlik, koçluk ve mentorluk kavramlarını ve aralarındaki farklılıkları anlamak • Liderlik, koçluk ve mentorluk uygulamalarını ve süreçlerin doğasını tartışmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ. DR. NAZLI AYŞE AYYILDIZ ÜNNÜ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste değişen yönetim rolleri kapsamında değerlendirilebilecek liderlik, koçluk ve mentorluk kavramları derinlemesine tartışılacaktır. Bu tartışmaya temel teşkil etmek üzere liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılıklar, liderlik teorilerinde yaşanan dönüşümler ve olumlu / olumsuz liderlik tarzları anlatılacaktır. İlerleyen haftalarda ise koçluk ve mentorluk süreci ve süreçteki temel adımlar uygulamalar ile irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- ADAMS, J.D., (1984); (Eds),TransformingWork: A Collection of OrganizationalTransformationReadings, Miles RiverPress, Alexandria, VA. - AVOLIO, B. J., GARDNER, W.L., WALUMBWA F. O., LUTHANS F., & MAY D. R. (2004). UnlockingThe Mask: A Look At TheProcessByWhichAuthenticLeadersImpactFollowerAttitudesAndBehaviors. LeadershipQuarterly, 15, 801-823. - AVOLIO, B. J., & GARDNER, W. L. (2005). AuthenticLeadership Development: GettingToTheRoot Of Positive Forms of Leadership. LeadershipQuarterly, 16, 315-338. - BOTHWELL, L., (1983); The Art of Leadership, EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall. - COLLINS, J., PORRAS, J., (1997); BuilttoLast: SuccessfulHabits of VisionaryCompanies, New York, NY: Harper Business. - CAREY, M. R. (1992) Transformationalleadershipandthefundamentaloptionfor self-transcendence. LeadershipQuarterly, 3, 217-236 ve Bass, B.M. (1997) Doesthetransactional/transformationalleadershiptranscendorganizationalandnationalboundaries? - DEHLER, G. E., WELSH, M. A., (1994); “Spirituality and Organizational Transformation: Implications for the New Management Paradigm”, Journal of Managerial Psychology, 9(6): 17-26. - DEPREE, M., (1992); Leadership Jazz, Toronto: Dell Publishing. - DUGNAN, P. A., & BHINDI N. (1997). Authenticity In Leadership: An Emerging Perspective. Journal of Educational Administration, 35, 195-209. - ERICKSON, R. J. (1994). Our Society, Our Selves: Becoming Authentic In an Inauthentic World. Advanced Development, 6, 27–39. - ERICKSON, R. J. (1995). The Importance of Authenticity for Self and Society. Symbolic Interaction, 18, 121–144. - GARDNER, W., & SCHERMERHORN, J. (2004). Unleashing Individual Potential: Performance Gains Through Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership. Organizational Dynamics, 33, 270-81 - LUTHANS, F., & YOUSSEF C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33, 143–160. - NAYLOR, T.H, WILLIMON, W.H, OSTERBERG. R., (1996); “TheSearchforMeaning in theWorkplace”, AbingtonPress, Nashville, TN. - PORRAS, J.I., SILVERS, R.C., (1991); "Organization Development andTransformation", in Rosenzweig, M.R., Porter, L.W. (Eds), AnnualReview of Psychology, AnnualReviewsInc., Palo Alto, CA, Vol. 42 s.51-78.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr