Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046432017İş HukukuSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İş hukuku ile ilgili temel kavramları öğreterek, iş hukukunun toplumsal işlevi, işçi-işveren ilişkileri, işçi ve işverenlerin hak ve görevleri, iş uyuşmazlıkları, sendikal haklar konularında bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Güliz ULUÇ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş hukukunun tanımlanması ve diğer hukuk dallarıyla ilişkilerinin belirlenmesi, iş hukukunun kaynakları ile işçi ve işveren kavramlarının öğretilmesi, işçi ve işverenin hak ve görevlerinin belirlenmesi, iş sözleşmelerinin içerikleri, sendikal faaliyetler ve haklar konusunda bilgilendirme, grev ve lokavt hakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: AKTAY, Nizamettin; ARICI, Kadir; SENYEN, E. Tuncay (2006) ; İş Hukuku, Ankara AKYİĞİT, Ercan (2008) ; İş Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Kitapevi, Ankara Yardımcı Kaynaklar: İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Tüzük Ve Yönetmelikler ÇELİK, Çağrı (2007); İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Sebeplerle Süreli Feshi ve Sonuçları, Seçkin Kitapevi, Ankara EVREN, Kemal Ö. (2007); İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, Seçkin Kitapevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr