Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046322017Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü TeorileriSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Tüketici davranışı kavramı ve teorilerine yönelik bir anlayış kazanmak • Tüketici davranışı kavramlarını tüketicilerin gerçek yaşamdaki durumlarına uygulamak • Tüketici bölümü, talebi ve pazar potansiyeline yönelik araştırma ve analiz yeteneklerini geliştirmek • Stratejik karar vermeyi geliştirmek için tüketici davranışı bilgisini değerlendirmek • Ayrıca bu ders, tüketim kültürü alanında yapılmış en önemli araştırmaların genel tanımını yapmaktadır. Tüketim Kültürü Teorisi araştırmalarının öğretileri tüketici kimlik projeleri, pazar yeri kültürleri, tüketimin sosyo-tarihsel gelişimi, pazaryeri ideolojileri gibi konulara yönelmektedir. Bu derste farklı disiplin ve teoriler kullanılarak tüketici eylemleri, pazaryeri ve kültürel anlamlar arasındaki dinamik ilişki ortaya konulmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. G. Nazan Günay
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici-pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satın alma kararında tüketici davranışları ve tüketici davranışları modelleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu derste tüketimin sosyal yaşamın temel şekli olduğunun önemi işlenecek, günümüz tüketim toplumunun tarihsel gelişimi ve doğası analiz edilecek ve modern toplumdaki çeşitli tüketim şekillerinin onları düzenleyen sosyal güçlere dayanarak tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Solomon M., Banossy G., Asegaard S., Consumer Behaviour:AEuropenPerspective, PrenticeHall • Schiffman, Leon G andKanuk, LeslieLazar, Consumer Behavior,7. Edition, PrenticeHall • Mowen, John C. andMinor, Michael, Consumer Behavior, 5. Edition, PrenticeHall • Arnould, Eric J. &Craig J. Thompson (2005).Consumer CultureTheory (CCT): TwentyYears of Research, Journal of Consumer Research, 31(4), 868-882. • Joseph Turow&MatthewMcallister (eds). TheAdvertisingand Consumer Culture Reader, New York andLondon: Routledge, (2009) • Don Slater, Consumer CultureandModernity, London, Sage, (1997) • Grant McCracken, CultureandConsumption, First MidlandBook, America, (1988) • AntonyGiddens, Modernityand Self-Identity: Self andSociety in theLate Modern Age, Stanford UniversityPress, (1991)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr