Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046562017Rekabet Politikası ve HukukuSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Rekabet yönetimi kavramının ve rekabet stratejilerinin mercek altına alınacağı bu ders kapsamında, küreselleşmenin aşama ve boyutlarının üretim ve yönetim kavramlarıyla ilişkilendirilerek açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yeni dünya düzeninin temelinde yatan olgu olan “küreselleşme” ile çağcıl sistemin hareket noktası olan “rekabet” kavramından hareket edilerek bireysel ve örgütsel rekabet konuları üzerinde durulmakta, rekabet yönetimi süreci ve rekabet stratejileri ayrıntılandırılmakta, rekabet üstünlüğü kavramı tarihsel gelişim çizgisi üzerinden irdelenmekte ve küresel rekabet sürecinde halkla ilişkilerin öneminden ve rolünden söz edilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emet Gürel
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme süreci ve küreselleşme sürecinin aşamaları * Küreselleşme sürecinin boyutları * Rekabet kavramı * Bireysel rekabet ve örgütsel rekabet kavramları * Rekabet yönetimi kavramı * Rekabet stratejileri * Rekabet üstünlüğü kavramı ve tarihsel gelişimi * Rekabet yönetimi sürecinde halkla ilişkilerin rolü ve önemi * Küresel rekabet kavramı; üstünlükler ve zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Daniel Gross (1996). Greatest Business Stories of All Time. New York: Byron Press Visual Publications. Erol Eren (2003). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım. Michael E. Porter (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press. Michael E. Porter (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press. Michael E. Porter (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. Michael E. Porter (Edited by) (1986). Competition in Global Industries. New York: Harvard Business School Press. Michael E. Porter (1998). On Competition. Boston: Harvard Business Review. Richard Barnet ve John Cavanagh (1995). Küresel Düşler - İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni. Çeviren: Gülden Şen. İstanbul: Sabah Kitapları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr