Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046582017Stratejik Yenilik YönetimiSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Pazarlamanın temel birleşenlerinin araştırılması, öğrenilmesi ve anlaşılması ve bunların her birinin müşteri değeri yaratma ve sürdürülmesindeki yerinin belirtilmesidir. Başlıca iki faaliyeti olan (1) uygun hedef pazarların seçilmesi ve (2) hedeflenen pazarlara yönelik olarak değer yaratılması ve sürdürülmesi yoluyla pazarlama stratejisine odaklanmak diğer amaçlar arasındadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rezan Tatlıdil
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında pazarlamanın tanımı, kapsamı, modern pazarlama yönetiminin temelleri, tüketicinin satın alma karar süreci ile pazarlama karması elemanları ayrıntılı incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Cravens, David W., Charles W. Lamb (1990), Strategic Marketing Management Cases and Applications, McGraw Hill, NY • D’Andrea, Guillermo, John A. Quelch (2001), Cases in Strategic Marketing Management: Business Strategies in Latin America, Prentice Hall • Haas, Robert W. ( 1990), Business Marketing Management, McGraw Hill, NY • Keegan, Warren J. (2002), Global Marketing Management, Prentice Hall • Kotler, Philip, Marketing Management (2004), Prentice Hall • Lilien, Gary L., Arvind Rugaswamy (2003), Marketing Management and Strategy: Marketing Engineering Applications, Prentice Hall • Parry , Mark E. (2001), Strategic Marketing Management, McGraw Hill, NY • İlgili tüm journallar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr