Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046452018Örgütsel İletişimSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Örgütsel yaşamda karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek • Örgütsel performansın nasıl iyileştirilebileceği sorusuna yanıt aramak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist Prof. Dr. Nesrin ADA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler grup ve örgütsel dinamikler hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; gruplar arası dinamikler, örgütsel değişim, stres, karar verme , çatışma performans gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Organizational Behavior an Introductionary Text, David Buchanan ve Andrzej Huczynski, Prentice Hall. Organizational Behavior, Stephen P. Robbins, Prentice Hall. John NEWSTROM, Keith DAVIS, Organizational Behavior: Human Behavior at Work, McGraw-Hill Higher Education. Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları. Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları. İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Davranış, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr