Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046472018Örgüt Çalışmalarında Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, sosyolojik açıdan örgüt kavramının yaşadığı dönüşümlerin çeşitli düşünürler ve görüşleri çerçevesinde öğrenmelerinin yanı sıra, kültürlerarası farklılaşma ve yönetim ilişkisinin örgütsel davranış üzerindeki etkilerinin neler olduğunu kavrayabilmelerini amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örgüt; örgüt teorileri, Taylor-Weber-Foucault; Kültür ve Örgüt Kültürü; Kültürler arası farklılaşmanın insan ve örgüt üzerindeki etkileri; Post fordizm sonrası örgütlerde yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar; Örgüt içi iletişim-Liderlik,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim-Selami Sargut, İmge Kitabevi 2) Post Kapitalist Paradigmalar-İlker Belek, Sorun Yayınları 3) Örgüt Kuramları-Der.S.Sargut&Ş.Özen, İmge Kitabevi 4) Örgüt Kültürü-İ.Bakan,T.Büyükbeşe&Ç.Bedestenci, Aktüel Yayınları 5) Yönetim ve Organizasyon-E.Gürel&D.Gürüz, Nobel Yayınları 6) Sosyoloji-Anthony Giddens, Kırmızı Yayınları 7) Örgüt Sosyolojisi-Ayşe Öncü, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr