Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204046492018Kurumsal İmaj YönetimiSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler bağlamında gün geçtikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler birimleri tarafından planlanan ve yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimi, günümüzde bu alanda ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmeler, sosyal sorumluluğun diğer alanlarla olan ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları planlama süreci, kurumsal sosyal sorumluluk alanları, kampanyaları ve örnek uygulamaları bu ders içerisinde ele alınarak ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gül COŞKUN DEĞİRMEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında sosyal sorumluluk kavramı tarihsel gelişimiyle ele alınacak, bu doğrultuda günümüzde kurumların sosyal sorumluluk kavramına nasıl baktıkları hangi gelişmelerin yaşandığı, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal sorumluluk çalışmalarının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği ele alınacaktır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun aşamaları ve projelendirme süreci bu süreçte halkla ilişkiler sorumlusuna düşecek görevler en ince ayrıntısına kadar tartışılacak ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDEDE, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007. C OSKUN, Gül, Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010. YURDAKUL, Nilay Başok, COŞKUN, Gül, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. ÖZGÖREN, Ebru; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006. KOTLER, Philip; LEE, Nancy; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev: Sibel Kaçamak, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2006. CILIZOĞLU, Gamze Yetkin, Sivil Toplum Örgütlerinin İletişim Süreci, Yayıncı Yayınları, Araştırma Dizisi:4, İzmit, 2005. ÖZÜPEK, M. Nejat; Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Tablet Kitapevi, Konya, 2005. TORLAK, Ömer; Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, Beta Basım, İstanbul, 2001. ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut; Ahilik Teşkilatından Günümüz İşletmelerine İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 1998. BAYRAK, Sabahat; İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr