Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105211982Metropol Kentlerin GelişimiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kentleşme kavramı, az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerdeki kentleşme süreçlerinin farklı işleyişleri ve metropolleşme ve kentlerin fiziksel ve toplumsal çevrelerine yansımaları konusunda nedensellik ilkesi doğrultusunda karşılaştırmalı bilgiler vermek. Ayrıca Türkiye’deki metropolleşme süreci ve etkilerini İzmir örneğinde değerlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Kent konulu alan araştırmasında elde edilen verileri Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ilgili programa aktarabilme ve analiz edebilme
2Kente araştırmalarında yararlanılan yöntemler ve uygulama süreçlerini kavrayabilme
3Kentsel kimlik ögeleri ve kentsel çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavrayabilme analiz edebilme
4
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Kentleşme kavramı, kentleşme nedenleri ve kentleşme teorileri • Metropol kent, metropoliten bölge, çevrekent, metropolleşme süreçlerini etkileyen faktörler • Azgelişmiş ülkelerde metropolleşme süreçleri ve coğrafi temelleri • Çevrekent oluşum süreçleri : Desantralizasyon, kentsel saçaklanma ve kentsel yayılma Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve uygulamaların tartışılması Metropollerde sosyal ve mekânsal ayrışma süreçleri : Gecekondu mahalleleri - Yüksek güvenlikli siteler Yeni kent merkezi oluşumları : Gökdelenler-Plazalar-Rezidanslar bölgesi • Metropolleşme süreçlerinin ekolojik, sosyo- ekonomik, ve siyasal etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yeni kentler, yeni kent coğrafyacılarıAçıklama-tartışma
2Değişen kent coğrafyası yaklaşımları ve yeni araştırma konularıAçıklama-tartışma
3Kentsel Yapı Analiz Yöntemleri I : Literatür tarama, veri toplama-sınıflandırma Değerlendirme)Açıklama-tartışma
4Kentsel Yapı Analiz Yöntemleri II : Alan Araştırması (Anket, Mülakat vb), Mekansal analizler, İstatistik Analizler ve Değerlendirme Açıklama-tartışma
5Kentsel Yapı Analiz Yöntemleri III : Kent araştırmalarında analiz sonuçları için kullanılan sunum teknikleriAçıklama-tartışma
6Kentlerin Sosyo-Ekonomik Yapı ve Analizi (Konu seçimi, ön araştırma, örneklem seçimi, anket formu hazırlama, deneme anketi uygulaması)Açıklama-tartışma
7İzmir Metropolitan Alanında Örnek Uygulama Çalışmaları I : Seçilmiş mahallelerde sosyo-ekonomik kentsel yapı analizi (alan uygl. aşaması)Açıklama-tartışma
8VİZE
9İzmir Metropolitan Alanında Örnek Uygulama Çalışmaları II : Seçilmiş mahallelerde sosyo-ekonomik kentsel yapı analizi (rapor aşaması)Açıklama-tartışma
10İnsan Ekolojisi, Coğrafya ve Kent : Kentsel ekoloji ve Modern Kent Araştırmalarında ekolojik yaklaşımAçıklama-tartışma
11Kentsel Çevre Analizi : Literatür taraması, okumalar, mekansal analiz teknikleri, konu seçimiAçıklama-tartışma
12İNCELEME GEZİSİ : Kent ekolojisi yaklaşımı ile İzmir metropoliten alanında gözlemler-değerlendirmeler (kentin kuruluş ve aşamaları, tarihi kent merkezi, yeni gelişen yerleşim alanları, gecekondu-toplu konut alanları, kentsel dönüşüm örnekleri, sanayi bölgeleri, kent içi sulak alanlar ve kentsel siteleşme örnekleri vb) Açıklama-tartışma
13İzmir Metropolitan Alanında Örnek Uygulama Çalışmaları III : Seçilmiş Kentsel saçaklanma alanlarında mekansal analiz (alan uygl. aşaması)Açıklama-tartışma
14İzmir Metropolitan Alanında Örnek Uygulama Çalışmaları IV : Seçilmiş Kentsel saçaklanma alanlarında mekansal analiz (rapor aşaması)Açıklama-tartışma
15Örnek alan araştırmalarının poster sunumları ve tartışma Açıklama-tartışma
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DURU B.- ALKAN A. (2002) : 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi, Ankara. BOOKCHIN M., (2002) : Kentsiz Kentleşme , İmge Kitabevi, Ankara. HUOT J. L.-THALMANN J.- VALBELLE D., (2000): Kentlerin Doğuşu, İmge Kitabevi, Ankara. TEKELİ İ. , Modernleşme Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi, Ankara, 2001. KELEŞ, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2002. GIDDENS A. (2000): Sosyoloji, Ayraç Yay. Ankara. PACIONE, W., (2002): Urban Geography, Routledge Publ., London. HAMM Bernd- MUTTAGI Pandurang, 1998, Sustainable Development and the Future of Cities, Intermediate Technology Publ., Centre for European Studies, London. SOJA Edward W., (2000): Postmetropolis – Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell Pbl., Oxford CARTER Harold, (1988) : The Study of Urban Geography, Arnold Publ., London. KIRAY, M. B. (1998), Kentleşme Yazılan., Bağlam yayınlan, İstanbul. TÜMERTEKİN, E. / ÖZGÜÇ, N., Beşeri Coğrafya., 1997, Çantay Kitabevi Ankara. KIRAY, M. B. (1998): "Azgelişmiş ülkelerde metropolitenleşme süreçleri", 75. Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, tarih Vakfi Yayınlan.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Makale Yazma5420
Makale Kritik Etme8540
Okuma20360
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr