Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105332004Demografik AnalizlerSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Türkiye’nin demografik özelliklerine ilişkin örnek konularda uygulamalı çalışmalar yapmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Verileri coğrafi bir bakışla ele alabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme
2Nüfus araştırmalarında temel verileri toplayabilme, sınıflayabilme
3Nüfus araştırmalarında karşılaşılabilecek güçlükleri kavrayabilme ve çözümleyebilme
4Elde edilen sonuçları çeşitli yöntemlerle sunma, rapor haline getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Temel demografik veriler, sorunlar •Türkiye'de demografik araştırmaların önemi •Konu ve Alan seçimi •Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve yorumlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye’de demografik araştırmaların tarihçesi Anlatım
2Nüfus verilerinin coğrafi değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlüklerAnlatım
3Bölgesel düzeydeki demografik araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi IAnlatım
4Bölgesel düzeydeki demografik nüfus araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi IIAnlatım
5Örnek Alan ve konu seçimine ilişkin çalışmalarAnlatım
6Literatür araştırması- Verilerin, toplanması ve değerlendirilmesiAnlatım
7Verilerin toplanması ve değerlendirilmesiAnlatım
8Analizler IAnlatım
9Arasınav (Vize)
10Analizler II Anlatım
11Analizler III Anlatım
12Harita ve Grafiklerin hazırlanması Anlatım
13Harita ve Grafiklerin hazırlanması Anlatım
14Sonuçların rapor haline getirilmesi I Anlatım
15Sonuçların rapor haline getirilmesi II Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İÇDUYGU A. / SİRKECİ İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri“. 75. Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. IŞIK, Ş. (1997). 1997 nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler“. Ege Coğrafya Dergisi Sayı 10. ÖZGÜR, E.M., (1998). Türkiye Nüfus Coğrafyası., Ankara. ÖZGÜR, E.M. (2003). "XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu“., Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 1. TUSİAD (1999). Türkiye’nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümler. GURTAN, K., Demografik Analiz Metodları., 1969, İstanbul Univ. Yayınlan No: 1479. IŞIK, Ş. (2008).Türkiye'de Üniversitelerin Kentlerin Gelişimi ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay: No: 150 IŞIK, Ş. (2009). “Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler”. Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara. IŞIK, Ş. (2008).”Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi'”. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.157-179. İzmir IŞIK, Ş. (2005). “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72 IŞIK, Ş. (1999). “1997 Nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler”. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, s. 149-172. MUMCU, O. / ÇAĞLAR, E. (2006) “Türkiye’nin nüfusu zenginlik kaynağı olabilir mi ?” TEPAV, Politika notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama21734
Makale Kritik Etme6530
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)191
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr