Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105452010Coğrafi Düşüncenin GelişimiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Coğrafyanın tanımı, kapsamı ve coğrafya ile ilgili temel kavramları gözden geçirerek, coğrafi düşüncenin gelişim aşamalarını takip etmek, modern coğrafi görüşleri ve araştırmaları Dünyadaki ve Türkiye’deki örnekleriyle kıyaslamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Gözde Emekli
Öğrenme Çıktıları
1Coğrafyanın gelişim tarihi hakkında bilgi sahibi olabilme
2Coğrafyanın yeni araştırma konularını kavrayabilme
3Coğrafyada metotlar ve yeni yaklaşımları yorumlayabilme
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafyanın tanımı kapsamı, diğer bilimlerle ilişkisi, coğrafi düşüncenin gelişimi önemi, coğrafyada yeni teoriler , konular ve araştırma yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Coğrafya nedir? (Kavramlar, tanımlar)Anlatım
2Akademik bilim olarak coğrafyaAnlatım
3Coğrafyanın gelişme dönemleriAnlatım
4Coğrafi araştırmaların dünü bugünüAnlatım
5Coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunanlarAnlatım
6Coğrafyanın ilkeleri Coğrafyanın gelenekleriAnlatım
7Arasınav
8İnsan, çevre ilişkileriAnlatım
9Dünyada Coğrafi araştırmalarProje sunumu
10Coğrafyada yöntemler, modellerAnlatım
11Coğrafyada yeni araştırma konularıAnlatım
12Algısal coğrafyaAnlatım
13Bölgesel coğrafyaProje sunumu
14Türkiye’de coğrafyanın bilim olarak gelişimiAnlatım
15Lisansüstü çalışmalarda coğrafyaAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARI, Y., 2005, ‘Amerikan Kültürel Coğrafyasında Peyzaj Kavramı’, Doğu Coğrafya Dergisi, 13 (1): 311-340. BUTZER, Karl W., 1990, ‘The Realm of Cultural-Human Ecology, The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge. BARROWS, H., 1923, ‘İnsan Ekolojisi Olarak Coğrafya’ (Çev.: Erol Tümertekin), Coğrafya Dergisi, Sayı 1, s. 153-172, 1985. CHORLEY, R.J, 1973, ‘Geography as Human Ecology’, Directions in Geography, R.J. Chorley (Ed.), London. ELİBÜYÜK, M, 1997:“Coğrafya’nın Önemi, Tanımı ve Sınıflandırılması.”Türk Kültürü Araştırmaları.XXXIII/1-2, s105-130. ERİNÇ, S., Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Coğrafya, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yayınları: 11, Ankara. PATTİSON, 1964, ‘Coğrafyanın Dört Geleneği’, (Çeviri: Yılmaz Arı). Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2), 119-125, 2003. DOĞANAY, H., 1997, Türkiye Beşeri Coğrafyası, MEB Yayınları, 2982, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, 877, İstanbul. KATES, R.W., 1987. ‘The Human Envıronment, Annals of the Association of American Geographers, 77 (4): 525-534. KÖKSAL,A.,1981, “Yeni Coğrafya Hakkında.” A.Ü. D.T.C.F. Coğrafya Araş.Derg. Sayı 10, s.83-90, ANKARA. MARCUS, M. G., 1979, ‘Coming Full Circle: Physical Geography in the Twentieth Century’, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 69, No. 4. ÖZÇAĞLAR A, 2003: Coğrafyaya Giriş-Sistematik, Kavramlar Yöntemler. ISBN 975-93704-2-5, Ankara. ÖZGÜÇ, N., E. TÜMERTEKİN. 2000. Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar. Çntay Kitabevi. İstanbul TANOĞLU, A., ‘Coğrafya Nedir?’ İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s. 3-14. TÜMERTEKİN, E, 1990: Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Oluşumu ve Paul Vidal de la Blache. İ . Ü. Edebiyat Fak yay no: 3603, TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitapevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma5315
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Makale Yazma4728
Makale Kritik Etme5525
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr