Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105051982Turizm ve Çevre İlişkileriSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; turizmin doğal çevreye ihtiyacı, onu kullanımı ve karşılıklı ilişkiler üzerinde durmak, turizmin olumlu ve olumsuz etkilerini ele almak, taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik konularına açıklık getirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fusun BAYKAL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Rekreasyonel ve turistik kaynak olarak “doğal çevre” * Turizm için doğal çevrenin, doğal çevre için turizmin önemi (turizm-çevre etkileşimi) * Turizmde doğal çevre ile bütünleşen kavramlar (sürdürülebilirlik, çevresel algı, doğal miras, potansiyel, çevre koruma vd) * Doğal çevre ve turistik taşıma kapasitesi * Doğal çevreye bağımlı turizm türleri ve onların çevresel etkileri * Çevre boyutlu turizm projeleri, kampanyalar, Sivil Toplum Kuruluşları, ödüller vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
*Coğrafi Çevre Turizm ve Koruma Sempozyumu, 2003. E.Ü. Edebiyat Fak.Yay., İzmir. *Dindar, M.2002. “Turizm ve çevre ilişkileri”, II.Turizm Şurası Bildirileri, Turizm Bak.yay. s.263-265 *Erdoğan, N., 2003. Çevre ve (eko) Turizm. *Kahraman, N.,Türkay, O., 2006. Turizm ve Çevre. *Özgüç, N., 1998. Turizm Coğrafyası. *UNWTO, UNEP, 2008. Climate Change and Tourism–Responding to Global Challenges. Printed by the World Tourism Organization, Madrid, Spain Aslan, Z., Aktaş, G., 1994. “Turizm açısından çevre sorunlarına genel bir yaklaşım” Çevre Dergisi, (11), s.43-45 Avcı, N. 2007. “Turizmde taşıma kapasitesinin önemi”, Ege Akademik Bakış, 7 (2), s.485-501. Demir, T., 1996. Turizm ve Çevre Etkileşimi. Çevre Bakanlığı, 96-1142. Yıldırım, R., 1996. “Turizm ve çevre”, Ekoloji, (18), s.22-23 Voultsaki, M., 2000. “The spatial impacts of tourism in maritime regions: the case of Thessaloniki”. Development Perspectives for Maritime Regions 7th National Meeting of APDR,Azores, Portugal, 30/6-02/07 2000. Council of Europe, 1996. Tourism and Environment: Towards a New Tourist Culture. Council of Europe Publishing. 65 p. Institut Français de l’Environnement, 2000. Tourisme, Environnement, Territoires. p.262. Holden, A., 2008. Environment and Tourism. Roudledge. 273 p. Buckley, R, etc. (ed.), 2003. Nature-Based Tourism, Environment and Land Management. Cabi Publishing. 172 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr