Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105372010Beşeri Coğrafya'da CBS Uygulamaları ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere Lisans düzeyinde öğrendikleri CBS bilgisinin daha detaylı öğrenmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı konular verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. M.Kirami ÖLGEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
CBS’nin teorik temelleri, vektör ve raster CBS algoritmaları, CBS veritabanları, CBS analiz araçları, CBS veri kaynakları ve CBS ile entegrasyonu, CBS’de hata analizleri, bir CBS projesinin yürütülmesindeki adımlar beşeri coğrafya örnekleriyle aktarılmaya çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Michael N. DeMers, Fundamentals of Geographic Information Systems, 1997, Wiley Nicholas Chrisman, Exploring Geographic Information Systems, 1997, Wiley Joyce Foresman & UNEP, My Community Our Earth, 2002, Esri Press Tor Bernhardsen, Geographic Information Systems, 1992, VIAK IT. David E. Davis, GIS for Everyone, 2000, Esri Press ESRI, Understanding GIS, 1995, Geoinformation International Peter A Burrough and Rachael A. McDonell, principles of Geographic Information Systems,1998, Oxford Press Paul A. Longley et.al, Geographic Information Systems and Science, 2001, Wiley Christopher Jones, GIS and computer cartography, 1997, Longman David J. Maguire et.al (eds.), GIS: principles and applications 2 vols., 1993, Longman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr