Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106232010Kentleşmenin Global BoyutlarıSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kentleşmenin, dünyadaki gelişme sürecini, tiplerini, sonuçlarını ve bölgesel farklarını araştırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Dünya’daki kentleşme sürecini kavrayabilme
2Dünya’daki kentleşme tiplerini kavrayabilme
3Kentleşme hareketlerindeki bölgesel farkları kavrayabilme
4
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyanın kentleşmesi Dünya kent nüfusunun değişen dağılımı Kentsel büyüme ve sonuçlan Yerleşme büyüklüğü Mega şehirler ve milyonluk şehirlerin dağılışı Azgelişmiş ülkelerde kentleşme Primate şehirlerin dağılışı ve özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kentlerin büyümesi ve kökenleri
2Sanayi Öncesi kenti
3Metropoliten kent olgusu
4Azgelişmiş ülkelerde metropolitenleşme
5Kentleşmenin global boyutları
6Kentleşmeye global yaklaşımlar
7Kuzey Amerika’da kentleşme ve kentler
8Latin Amerika’da kentleşme ve kentler
9Arasınav (Vize)
10Avrupa’da kentleşme ve kentler
11Asya ve Pasifik’te kentleşme ve kentler
12Afrika’da kentleşme ve kentler
13Üçüncü Dünya ülkelerinde kentleşme
14Mega şehirler
15Kentleşmenin yeni ekonomik boyutları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar: PACIONE, M., Urban Geography, 2001, Rouledge, London. KIRAY, M. B., Kentlileşme Yazılan., 1998, Bağlam yayınlan, İstanbul. TÜMERTEKİN, E. / ÖZGÜÇ, N., Beşeri Coğrafya., 1997, Çantay Kitabevi. KIRAY, M. B., "Azgelişmiş ülkelerde metropolitenleşme süreçleri", 1998, 75. Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, tarih Vakfı Yayınları. KAYGALAK, İ, / IŞIK, Ş., 2007, 'Kentleşmenin yeni ekonomik boyutları'. Ege Coğrafya Dergisi 16, I-II, s.17-35.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma13030
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Okuma5210
Rapor11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)171
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
ÖÇ6     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr