Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106252009Kentsel Koruma ve TürkiyeSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye kentlerinde doğal coğrafi mekânlar ile kültürün korunması ile ilgili koruma statülerini tanıtmak, başarılı kentsel koruma örneklerinden hareketle Türkiye için değerlendirmelerde bulunmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Kentlerde doğal coğrafi mekânlar ile kültürün korunması ile ilgili koruma statülerini tanıtmak,
2Dünyadaki başarılı kentsel koruma örneklerinden hareketle Türkiye için değerlendirmelerde bulunmak
3Kentsel koruma uygulama süreçleri ve politikaları konusunda karşılaştırmalı analizler yapmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kentsel Koruma nedir? (Tarih- Kültür ve Coğrafya), Kentsel Sit Kavramı Kentsel Koruma İlkeleri ve Uygulama Süreçleri Tarihi Kent Merkezleri (Altstadt) ve Korunması Kentsel Koruma – Ulusal ve Uluslar arası Anlaşmalar, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Kentsel Korumada Yeni Yaklaşımlar Koruma Yöntemleri ve Dünyadan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kentsel Koruma nedir? (Tarih- Kültür ve Coğrafya)Anlatım
2Doğal Sit ve Arkeolojik Sit Kavramları ve KentAnlatım
3Kentsel Koruma, ama nasıl? Anlatım
4Kentsel Koruma İlkeleri ve Uygulama SüreçleriAnlatım
5Tarihi Kent Merkezleri (Altstadt) ve KorunmasıAnlatım- video gösterimi
6Kentsel Koruma Önerileri ve Koruma Planı Hazırlık Aşamaları Anlatım- makale tartışması
7Kentsel Koruma – Ulusal ve Uluslar arası Anlaşmalar, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Anlatım- makale tartışması
8Ara Sınav
9Uluslararası Tarihi Kentler Birliği ve Kentsel Koruma ÇalışmalarıAnlatım- makale tartışması
10Kentsel Korumada Yeni Yaklaşımlar ve DünyaAnlatım- makale tartışması
11Dünyadan Başarılı Kentsel Koruma Çalışmaları ISeminer sunumu
12Kentsel Korumada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye Anlatım- makale tartışması
13Türkiye’den Kentsel Koruma Başarı Öyküleri IAnlatım- video gösterimi
14Kentsel Korumada İzmir Deneyimi (alan çalışması)Anlatım- alan gezisi
15Kentsel Korumada İzmir için Öneriler (rapor sunumu)Anlatım- makale tartışması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KUBAN Doğan, 2001, Türkiye’de Kentsel Koruma – Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 116, İstanbul. OKYAY İsmet, 2001, Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması – Malraux Yasası, YEM Yayınları, İstanbul. YEDID A., 1991, Guıde de la Protection des Espanes naturels et Urbains, La Documentation Française, Paris. PACIONE, W., 2002, Urban Geography, Routledge Publ., London. HAMM Bernd- MUTTAGI Pandurang, 1998, Sustainable Development and the Future of Cities, Intermediate Technology Publ., Centre for European Studies, London. TIRIL, A., 2000. “Doğa koruma düşüncesinin gelişimi, Milli Parklar ve çevrecilik”. Yayınlanmamış doktora semineri. RESMİ GAZETE, 2003. Avrupa peyzaj sözleşmesi. RESMİ GAZETE, 1989. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği. DEMİRSOY, A., 2000. “Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir yönetimi”. IV. Çevre Şurası Bildiriler Kitabı. ÇETİNKAYA, G., 2003. “Doğa koruma alanları ve biosfer rezerv”. Kırsal Çevre Yıllığı 2003. ÇEVRE BAKANLIĞI, 1998. “Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme”. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Sözleşmeler. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Alan Gezisi11010
Seminer21020
Makale Kritik Etme6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14570
Rapor11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)194
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr