Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106292010Coğrafi Çevre ve TurizmSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Coğrafi çevre turizm ilişkisini kurarak, turizmin coğrafi çevre üzerindeki etkilerini incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gözde Emekli
Öğrenme Çıktıları
1Turizm-çevre ilişkisinin önemini kavrayabilme
2Turizmin olumlu çevresel etkilerini anlayabilme
3Turizmin olumsuz çevresel etkilerini kavrayabilme
4
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafi çevre turizm ilişkisi, turizmin coğrafi çevre üzerindeki etkileri, coğrafi çevrenin turizme etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Coğrafi çevre kavramı, önemi, kapsamı Anlatım
2Turizm ve rekreasyon kavramları Anlatım
3Coğrafi çevre turizm ilişkileri (turizmin gelişmesinde rol oynayan coğrafi çevre faktörleriAnlatım
4Doğal çevre faktörleri ve turizmAnlatım
5Kültürel çevre ve turizmAnlatım
6Dünyada ve Avrupa’da coğrafi çevre turizm ilişkileriAnlatım
7Dünyada ve Avrupa’da coğrafi çevre turizm ilişkileriAnlatım
8Arasınav
9Coğrafi çevre ve turizm türleri ve alanlarıProje sunumu
10Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri :örneklerProje sunumu
11Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri:örnekler Proje sunumu
12Coğrafi çevre üzerinde turizmin etkileri: örneklerProje sunumu
13Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (Kuramsal)Proje sunumu
14Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (örnekler)Proje sunumu
15Türkiye’de coğrafi çevre turizm ilişkileri (örnekler)Proje sunumu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKIŞ, S. 1999: “Sürdürülebilir turizm ve Türkiye” Anatolia Turizm araştırmaları Dergisi . Sayı: Mart-Haziran S: 36-46, Ankara. BUTTLER, R, W. 1991: “Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. V:18, N3, P: 201-209 COĞRAFİ ÇEVRE TURİZM VE KORUMA SEMPOZYUMU, 2003: E.Ü. Coğrafya Bölümü. Edebiyat Fak.Yay. ISSN:975-483-599-3, İzmir. GÜLEZ,S.,1997:“Kıyı alanlarının koruma-kullanma yönünden bütüncül planlaması”Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 1. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları ‘97Konferansı Bildiriler Kitabı, S: 85-91Ankara. OWEN, R.E., Sf ve Gammon,S. 1993: Sustainable Tourism Development in Wales from theory to practice, Tourism Management Aralık, 463-474. ÖZGÜÇ, N.,1977: “Tatil evleri” Şehircilik Dergisi, İ.T.Ü. Sayı14, S: 71-74 İstanbul. ÖZHAN, E., 2001: “Türkiye’de kıyı yönetimi üzerine değerlendirmeler” Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları ’01 Konferansı Bildiriler Kitabı, S: 1-10, Ankara. YENEN, Z., ÖZTÜRK, F ve diğerleri., 2001: “Kıyıda yer alan tarihi kent dokularında sürdürülebilir turizm için model önerisi” Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 1. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları ’01 Konferansı Bildiriler Kitabı, S: 237-249, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama9545
Rapor Sunma8648
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5840
Okuma41040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr