Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106032010Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel OluşumlarSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Teknolojik gelişmeler ile gittikçe küresel bir köy haline gelen dünyada oluşmaya başlayan yeni uluslararası düzeni ve bu düzen içinde yeniden şekillenen bölgesel oluşumları kavramak ve dünya üzerindeki mevcut sorunları ve sorunların çözümünü bu bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Yeni Dünya Düzeninin nedenleri, sonuçları ve yarattığı sorunları kavramak
2 İki kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiş, neden, sonuç ve mekanizmalarını kavramak
3Bölgeselleşme eğilimine eleştirel bir bakış açısı kazandırmak
4
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme ve küreselleşmenin arka planını hazırlayan teknolojik, ekonomik ve siyasal gelişmeler, iki kutuplu dünya sonrası çok kutuplu bir dünyaya doğru evrilen yeni bölgesel oluşumlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon Anlatım
2Teknoloji Devrimleri ve Ekonomik Düzen Anlatım
3Yeni Ekonomik Düzen ve Ulus-Devlet Anlatım
4Dünya Ekonomisinin Yapısı ve Yeni Ekonomik Düzenin Doğuşu ve Gelişimi Anlatım
5Yeni Küresel Düzenlemeler ve Çevre Anlatım
6Merkez'de Bölgeselleşme, Nüfuz Bölgeleri Paylaşımı Anlatım
7Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi, "Finans Kapital" ve Mali Krizler Anlatım
8Tekelleşmenin Teknolojik ve Örgütleşme Değişmelerinin Sosyal Boyutu Anlatım
9Ulus-Devletin Daralan Ekonomik ve Toplumsal İlişkileri: Etkiler ve Tepkiler Anlatım
10Vize Yazılı Sınav
11Yeni Ekonomik Düzeninin Yarını Anlatım
12Merkez Ülkelerde Bölgeselleşme Anlatım
13Çevre Ülkelerde Bölgeselleşme Anlatım
14Türkiye'nin Bölgesel Oluşumlar İçerisindeki Yeri Anlatım
15Genel Değerlendirme Anlatım
16Final SınavıYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kazgan, G., 2002, Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Bilgi Üniversitesi Yayınları Fukuyama, F., 1992, "The End of History?", The National Interest, s. 3-18, The Free Press, New York Huntington, S., 2006, "Medeniyetler Çatışması" Kaplan, R., 1993, "Çöken Sınırlar, Hastalık ve Sürekli Savaş", The Atlantic Monthly'den Finans Dünyası Dergisi, Mart 1994, Sayı 51 Knoke, W., 1997, Cesur Yeni Dünya: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Bir Yol Haritası, Türk-Henkel Dergisi Yayını, 1997 McCulloch, R., 1993, "Foreign Direct Investment in the United States", Finance and Development, Mart Petit, P., LucSoete, "Globalization in Search of a Future", The International Review of Social Sciences, No. 160, UNESCO, Paris, 1999 Petras, F., Morley, M., 1996, "İmparatorluk mu? Cumhuriyet mi? Amerika'nın Küresel Gücü ve İç Çürümesi, Sarmal Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma14798
Ev Ödevi4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)189
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
ÖÇ6     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr