Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106072004Balkan Ülkeleri ve Türkiye İlişkileriSeçmeli236
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Barındırdığı Türk ve Müslüman nüfus ile Türkiye ile kültürel açıdan kuvvetli bağları bulunan ve Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Balkanlar üzerinde etkili olan jeopolitik dinamiklerin kavranması ve edinilen bilgiler ile Balkanlar’da hakim mevcut siyasal ilişkiler arasında bağlantı kurabilme ve bu ilişkileri yorumlama becerisi kazandırma dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Balkan ülkelerinin tarihi ve kültürel özelliklerini kavramak
2Balkan ülkelerinin güncel sorunlarını kavaramak
3Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bağlamlarını ve tarihsel derinliğini kavramak
4Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler hakkında yorum yapabilme becerisi kazanmak
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Balkanlar’da hakim ulusların tarih, coğrafya ve kültürel kimlikleri ve bu kimliklerin yansıma bulduğu politik yönelimler; Balkanlar’da etkin olan jeopolitik güç odaklarının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yönelimler; Avrupa Birliği’nin Balkanlara yayılma stratejisi ve bunun bölge ülkelerine yansımaları dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon Anlatım
2Balkanların Fiziki Coğrafyası Anlatım
3Balkan Ulusları Tarihi (Yunanistan) Anlatım
4Balkan Ulusları Tarihi (Arnavutluk) Anlatım
5Balkan Ulusları Tarihi (Bulgaristan) Anlatım
6Balkan Ulusları Tarihi (Sırbistan) Anlatım
7Osmanlı’nın Balkan Jeopolitiği I Anlatım
8Osmanlı’nın Balkan Jeopolitiği I Anlatım
9Balkanlarda Yeni Jeopolitik Güç Odakları (Avusturya – Macaristan, Almanya) Anlatım
10Balkanlarda Yeni Jeopolitik Güç Odakları (Rusya) Anlatım
1119. yy Balkan Jeopolitiği ve Büyük Güçler Anlatım
12Vize Yazılı Sınav
132 Dünya Savaşı arası ve Soğuk Savaş Dönemi Balkan Jeopolitiği Anlatım
14Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Balkanlar Anlatım
15Avrupa Birliği ve Balkanlar – Yeni Açılımlar Anlatım
16Final Sınavıyazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CASTELLAN, G., 1995, Balkanların Tarihi, Milliyet Yayınları FOUSKAS, V., 2004, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya – Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, Aykırı Yayınları TODOROVA, M., 2000, Balkanları Tahayyül Etmek, Milliyet Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma14798
Ev Ödevi4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)189
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1 3   
ÖÇ2  4  
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5   3 
ÖÇ6    5
ÖÇ7     
ÖÇ8   4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr