Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095372014Kitle Turizmi ve Alternatif TurizmSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Alternatif turizm ve kitle turizmi kavramlarını anlamak Alternatif turizm türlerinin turizm içindeki yeri ve önemini kavramak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ.DR. GÖZDE EMEKLİ
Öğrenme Çıktıları
1Alternatif turizm türlerini öğrenebilme
2Alternatif turizm türlerinin dağılışını izleme
3Kitle turizmi ve gelişimini kavrama
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alternatif turizm kavramı ve türlerinin turizm içindeki yeri ve önemi Dünyadaki alternatif turizm gelişmeler i-dağılışları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Turizm ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar Alternatif turizm kavramı ve önemi Anlatım
2Alternatif turizm kavramı ve önemiAnlatım
3Dünyada Alternatif turizmAnlatım
4Alternatif turizm politikaları ve yaklaşımlarıAnlatım
5Alternatif turizm türleri ve ürünleriAnlatım
6Sürdürülebilir turizm mi alternatif turizm mi?Anlatım
7Avrupa birliği turizm politikalarıAnlatım
8Arasınav
9Kültürel turizm ve önemi Proje sunumu
10Ekoturizm ve uygulamaları Proje sunumu
11Kruvaziyer turizm ve dünyadaki dağılışıProje sunumu
12Termal turizm ve önemiProje sunumu
13Kırsal turizm ve önemiProje sunumu
14Alternatif turizmde öne çıkan destinasyonlar Proje sunumu
15Alternatif turizmde öne çıkan destinasyonlarProje sunumu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKIŞ, S. 1999: “Sürdürülebilir turizm ve Türkiye” Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi . Sayı: Mart-Haziran S: 36-46, Ankara. BUTTLER, R, W. 1991: “Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. V:18, N3, P: 201-209 COHEN, 1987: Alternative Tourism. A Critique Tourism Recreation 125 (2) S: 13-18 DOĞANER, S. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul. COĞRAFİ ÇEVRE TURİZM VE KORUMA SEMPOZYUMU, 2003: E.Ü. Coğrafya Bölümü. Edebiyat Fak.Yay. ISSN:975-483-599-3, İzmir. OWEN, R.E., Sf ve Gammon,S. 1993: Sustainable Tourism Development in Wales from theory to practice, Tourism Management Aralık, 463-474. ÖZGÜÇ, N. 1998: “Turizm Coğrafyası”. Çantay Kitabevi. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama5525
Rapor Sunma51890
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3618
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr