Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095382016Uluslararası Göç KuramlarıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Uluslararası göç tiplerinin tanımlanması, göçün değişen anlamı ve göç kuramlarını tanımak ve göç kuramlarına eleştirel bir bakış kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında değişen göç kavramını tanımlanacak, uluslararası göç kuramları değerlendirilerek bu kuramlar eleştirel bir bakış altında irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ABADAN-UNAT, N., (2002) Bitmeyen Göç, Konuk İşçilikten Ulus Ütesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları-30, İstanbul. CASTLES, Stephen/MILLER, Mark j. (2008), Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. MUTLUER, Mustafa (2003), Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul. SÜDAŞ, İlkay (2012), Avrupa ülkelerinden Türkiye’nin batı kıyılarına yönelik göçler: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık ilçelerinde karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), E.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, İzmir. SÜDAŞ, İlkay/MUTLUER, Mustafa (2010), Daha iyi bir hayata doğru: “yaşam biçimi göçü”, Ege Coğrafya Dergisi, 19/1, s.31-47, İzmir TEKELİ, İlhan (2008), Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. THOMAS, Faist (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Bağlam Yayınları:208, İstanbul. TUNA, Muammer/Özbek, ÇAĞLAR (2012), Yerlileşen Yabancılar, Güney Ege
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr