Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095382016Uluslararası Göç KuramlarıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Uluslararası göç tiplerinin tanımlanması, göçün değişen anlamı ve göç kuramlarını tanımak ve göç kuramlarına eleştirel bir bakış kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Göç kavramı ve göç tiplerini öğrenmek
2Göçün değişen anlamını kavramak
3Göç kuramlarını öğrenmek
4 Göç kuramlarına eleştirel bir bakış açısı kazandırma becerisi kazanma
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında değişen göç kavramını tanımlanacak, uluslararası göç kuramları değerlendirilerek bu kuramlar eleştirel bir bakış altında irdelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon Anlatım
2Çağdaş Göçler: Genel Eğilimler Anlatım
3Göç Sürecinin Açıklanması ve göçün değişen anlamı Anlatım
4Göç kuramlarının başlangıcı (Ravanstein’in göç kanunları/1885-1889) Anlatım
5Neoklasık göç kuramlarına genel bir bakış Anlatım
6- Neoklasik ekonominin makro, mikro ve yeni ekonomi kuramı - İkiye Bölünmüş emek piyasası kuramı Anlatım
7İtme-Çekme kuramı (Lee kuramı/1966) Anlatım
8Hereketliliğin Dönüşümü Teorisi (Zelinsky kuramı /1970) Anlatım
9Kesişen fırsatlar (Stouffer/1940) ve Kümülatif nedensellik kuramı(Massey/1999) Anlatım
10İlişkiler Ağı Kuramı (Castells/1989,Taylor,Massey) Anlatım
11Göç Sistemleri Kuramı (Zlotnik/1992, Castles1993, Miller/1998) Anlatım
12Vize Sınavı Yazılı Sınav
13Dünya Sistemleri/Merkez Çevre Kuramı (Wallerstein/2003, Castells/1989) Anlatım
14Transkontinental Alanlar/Ulusaşırı Alanlar Kuramı(Portes/1996) Anlatım
15Göç kuramlarının genel değerlendirilmesi ve tartışma Anlatım
16Final SınavıYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ABADAN-UNAT, N., (2002) Bitmeyen Göç, Konuk İşçilikten Ulus Ütesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları-30, İstanbul. CASTLES, Stephen/MILLER, Mark j. (2008), Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. MUTLUER, Mustafa (2003), Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul. SÜDAŞ, İlkay (2012), Avrupa ülkelerinden Türkiye’nin batı kıyılarına yönelik göçler: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık ilçelerinde karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), E.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, İzmir. SÜDAŞ, İlkay/MUTLUER, Mustafa (2010), Daha iyi bir hayata doğru: “yaşam biçimi göçü”, Ege Coğrafya Dergisi, 19/1, s.31-47, İzmir TEKELİ, İlhan (2008), Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. THOMAS, Faist (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Bağlam Yayınları:208, İstanbul. TUNA, Muammer/Özbek, ÇAĞLAR (2012), Yerlileşen Yabancılar, Güney Ege
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4312
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Okuma6742
Ev Ödevi428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1 4   
ÖÇ22    
ÖÇ3  3  
ÖÇ4   4 
ÖÇ5     
ÖÇ6  4  
ÖÇ7 5   
ÖÇ8  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr