Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105182016Türkiye Nüfus AraştırmalarıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkiye nüfusuna veya belirli bir alanın nüfusuna ait araştırmalarda izlenecek yöntemler konusunda uygulamalar yapmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Verileri coğrafi bir bakışla ele alabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme
2Nüfus araştırmalarında temel verileri toplayabilme, sınıflayabilme
3Nüfus araştırmalarında karşılaşılabilecek güçlükleri kavrayabilme ve çözümleyebilme
4Elde edilen sonuçları çeşitli yöntemlerle sunma, rapor haine getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Nüfus verilerinin coğrafi değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlükler •Türkiye'de nüfus araştırmalarının önemi •Konu ve Alan seçimi •Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve yorumlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye’de nüfus araştırmalarındaki başlıca temel kaynaklar Anlatım
2Nüfus verilerinin coğrafi değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlükler Anlatım
3Bölgesel nüfus araştırmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi I Anlatım
4Bölgesel nüfus araştırmalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi II Anlatım
5Örnek Alan ve konu seçimine ilişkin çalışmalar Anlatım
6Literatür araştırması- Verilerin, toplanması ve değerlendirilmesi Anlatım
7Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Anlatım
8Analizler I Anlatım
9Arasınav (Vize)
10Analizler II Anlatım
11Analizler III Anlatım
12Harita ve Grafiklerin hazırlanması Anlatım
13Harita ve Grafiklerin hazırlanması Anlatım
14Sonuçların rapor haline getirilmesi I Anlatım
15Sonuçların rapor haline getirilmesi II Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İÇDUYGU A. / SİRKECİ İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri“. 75. Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. IŞIK, Ş. (1997). 1997 nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler“. Ege Coğrafya Dergisi Sayı 10. ÖZGÜR, E.M., (1998). Türkiye Nüfus Coğrafyası., Ankara. ÖZGÜR, E.M. (2003). "XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu“., Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 1. TUSİAD (1999). Türkiye’nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümler. IŞIK, Ş. (2008).Türkiye'de Üniversitelerin Kentlerin Gelişimi ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay: No: 150 IŞIK, Ş. (2009). “Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler”. Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara. IŞIK, Ş. (2008).”Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi'”. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.157-179. İzmir IŞIK, Ş. (2005). “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72 IŞIK, Ş. (1999). “1997 Nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler”. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, s. 149-172. MUMCU, O. / ÇAĞLAR, E. (2006) “Türkiye’nin nüfusu zenginlik kaynağı olabilir mi ?” TEPAV, Politika notları DİE Genel Nüfus sayımları DİE (TÜİK) Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri DİE(TÜİK) Göç verileri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama21734
Makale Kritik Etme6530
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr