Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105202016Anadolu Kentlerinin Tarihsel GelişimiSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Anadolu yerleşme coğrafyasında kentlerin gelişim sürecini ortaya koymak, ilk kentlerden Cumhuriyet Dönemi kentlerine kadar kentlerin kuruluş yerlerini analiz etmek, yer değiştiren, önemini yitiren, yok olan ya da gelişen kentler üzerinde coğrafi çevrenin etkilerini öğrencilere kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun BAYKAL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Anadolu’da tarih öncesi çağlar, yaşam alanları ve Prehistorik Dönem kentleri *Anadolu uygarlıklarından Hitit, Urartu, Frig ve Lidya kentlerinin mekansal, kültürel ve ekonomik özellikleri *Anadolu’da Eski Yunanlılar, Helenler ve Roma Dönemi kentlerinin mekansal, kültürel ve ekonomik özellikleri *Anadolu’da Bizans dönemi kentlerinin mekansal, kültürel ve ekonomik özellikleri *Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı kentlerinin fiziksel, sosyal, ekonomik ve idari özellikleri *Anadolu’da Cumhuriyet Dönemi kentlerine genel bir bakış
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akurgal, E. 1989. Anadolu Uygarlıkları. İstanbul. Alp, S., 2001. Hitit Çağında Anadolu, Ankara. Tübitak Yay. Baykara, T., 2000. Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Tarihi. Ankara. Soykan, F., 2000. Anadolu kentlerinin tarihsel gelişimi (Basılmamış ders notu), İzmir. Tunçdilek, N., 1986. Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi. İstanbul. Kuban, D., 1968. “Anadolu-Türk şehri tarihi gelişmesi, sosyal ve fiziki özellikleri üzerinde bazı gelişmeler”, Vakıflar Dergisi (7), s.53-73. Özcan, K., 2006. “Anadolu Türk kent tarihinden bir kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu Türk kent modelleri”, Bilig (Yaz), (38), s.161-184 Tuncel, M., 1981. “Türkiye’de kent yerleşmelerinin tarihçesine toplu bir bakış”, İ.Ü. Coğrafya Ens. Dergisi (25), s. 123-160. Yahyagil, M., 1998. “Kentlerin kültürün gelişimine etkileri”, Sosyoloji Konferansları, İ.Ü.İ.F., İstanbul, 25.Kitap, s.105-120
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr