Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105222016Türkiye'de Sanayileşme ve SorunlarSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türkiye'ninsanayileşme politikaları, kalkınma, Türkiye sanayiinin mekansaldağılımındaki farklılıklar ve türkiye sanayinin yapısı ve sorunlarını incelemek dersin temel amacıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye sanayisinin dünyadaki yeri ve sanayi politikalarının bu doğrultuda yönlendirilmesi ders konuları arasındadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BAZIN, Marcel; TAPIA, Stephane de, “L’industrialisation de la Turquie: processus de développement et dynamiques spatiales”, Mediterranee, No: 3.4, France, 1997. IŞIK, Şevket, “Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 11, İzmir, 2000, S.111-130. MUTLUER, Mustafa, Gelişimi, Yapisi ve Sorunlariyla Denizli Sanayii, Denizli Sanayi Odası Yayınları, İzmir, 1995. ÖZGÜÇ, Nazmiye, “Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, yapısı ve dağılışı”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Dergisi, Sayı:2, İstanbul, 1986-1987, s. 35-70. SEVGİ, Cezmi, Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi Kuruluşlarinin Alansal Dagilimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1994. SCHOUMAKER, Bernadette Merenne, La Localisation des Industries, Nathan, Paris, 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr