Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105242016Türkiye'de Alternatif Turizm OlanaklarıSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Alternatif turizm kavramı ve türlerinin turizm içindeki yeri ve önemini kavramak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Dr. Gözde EMEKLİ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alternatif turizm kavramı ve türlerinin turizm içindeki yeri ve önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKIŞ, S. 1999: “Sürdürülebilir turizm ve Türkiye” Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi . Sayı: Mart-Haziran S: 36-46, Ankara. BUTTLER, R, W. 1991: “Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. V:18, N3, P: 201-209 COHEN, 1987: Alternative Tourism. A Critique Tourism Recreation 125 (2) S: 13-18 DOĞANER, S. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul. COĞRAFİ ÇEVRE TURİZM VE KORUMA SEMPOZYUMU, 2003: E.Ü. Coğrafya Bölümü. Edebiyat Fak.Yay. ISSN:975-483-599-3, İzmir. OWEN, R.E., Sf ve Gammon,S. 1993: Sustainable Tourism Development in Wales from theory to practice, Tourism Management Aralık, 463-474. ÖZGÜÇ, N. 1998: “Turizm Coğrafyası”. Çantay Kitabevi. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr