Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201105362016Beşeri Coğrafya'da CBS Uygulamaları IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere CBS yardımıyla Beşeri coğrafya’da mekansal analizlerin nasıl gerçekleştirilebileceği konusu üzerinde duracaklardır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. M.Kirami ÖLGEN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Overlay, Proximity, Nokta dağılım, çizgi dağılım, alansal dağılım, Network, en uygun yer seçimi gibi mekansal analiz tekniklerinin CBS ile gerçekleştirilmesi örneklerle anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
David Martin, Geographic Information Systems:Socioeconomic applications,1996, Routledge John Pickles, Ground Truth: The social implications of GIS, 1995, The Guilford Press Michael Zeiler, Modeling our world, 1999, Esri press Andy Mitchell, The Esri guide to GIS analysis, 1999, Esri Press Robert Laurini and Derek Thompson, Fundamentals of spatial information systems, 1995, AP J.C. Müller et.al (eds.), GIS and generalization, 1995, Taylor&Francis Jeffrey L. Star et.al (eds.), Integration of GIS and Remote Sensing, 1997, Cambridge Press David J. Maguire et.al (eds.), GIS: principles and applications 2 vols., 1993, Longman David Medyckyj-Scott and Hilary M. Hearnshaw, Human Factors in GIS, 1993, Belhaven P. Software Manuals
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr