Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106082016Avrasya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileriSeçmeli245
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslardaki yeni cumhuriyetlerin Türkiye ile kuvvetli siyasal, sosyal ve kültürel bağları bulunmaktadır. Bu ülkelerin üzerinde etkili olan jeopolitik dinamiklerin kavranması ve edinilen bilgiler ile Orta Asya ve Kafkaslarda hakim mevcut siyasal ilişkiler arasında bağlantı kurabilme ve bu ilişkileri yorumlama becerisi kazandırma dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Roux, J.P., 2002, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi Bartold, V.V., 2001, Orta Asya, Selenge Yayınları Djalili, M.R., Kellner, T., 2009, Yeni Orta Asya Jeopolitiği, Bilge Kültür Sanat Yayınları Andican, A.A., Osmanlı'dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap Dikkaya, M., 2010, Orta Asya ve Kafkasya, Beta Basım Yayım Dağıtım Demirtepe, T., 2005, Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası, USAK yayınları Amanov, Ş., 2008, ABD'nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayınları Güler, M., 2007, Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı, İlgi Kültür Sanat Yayınları Kalkan, M., 2003, Sovyetler Birliği'nin ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Planları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr