Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201106082016Avrasya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileriSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslardaki yeni cumhuriyetlerin Türkiye ile kuvvetli siyasal, sosyal ve kültürel bağları bulunmaktadır. Bu ülkelerin üzerinde etkili olan jeopolitik dinamiklerin kavranması ve edinilen bilgiler ile Orta Asya ve Kafkaslarda hakim mevcut siyasal ilişkiler arasında bağlantı kurabilme ve bu ilişkileri yorumlama becerisi kazandırma dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin beşeri coğrafya özelliklerini kavramak.
2Bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin küresel güçlerin nüfuz alanları açından anlamlarını kavramak.
3Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerini kavramak
4
5
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon Anlatım
2Kafkas Ülkeleri (Azerbaycan) Anlatım
3Kafkas Ülkeleri (Ermenistan) Anlatım
4Kafkas Ülkeleri (Gürcistan) Anlatım
5Küresel ve bölgesel güçler açısından Kafkasya'nın jeopolitik önemi Anlatım
6Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan) Anlatım
7Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Özbekistan) Anlatım
8Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkmenistan) Anlatım
9Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Kırgızistan) Anlatım
10Vize
11Küresel ve bölgesel güçler açısından Orta Asya'nın jeopolitik önemi Anlatım
12Kafkaslarda sorunlu alanlar (Karabağ) Anlatım
13Kafkaslarda sorunlu alanlar (Abhazya, Güney Osetya) Anlatım
14 Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri Türkiye ilişkileriAnlatım
15Genel DeğerlendirmeAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Roux, J.P., 2002, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi Bartold, V.V., 2001, Orta Asya, Selenge Yayınları Djalili, M.R., Kellner, T., 2009, Yeni Orta Asya Jeopolitiği, Bilge Kültür Sanat Yayınları Andican, A.A., Osmanlı'dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap Dikkaya, M., 2010, Orta Asya ve Kafkasya, Beta Basım Yayım Dağıtım Demirtepe, T., 2005, Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası, USAK yayınları Amanov, Ş., 2008, ABD'nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayınları Güler, M., 2007, Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı, İlgi Kültür Sanat Yayınları Kalkan, M., 2003, Sovyetler Birliği'nin ve Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Planları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma14798
Ev Ödevi4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)189
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1     
ÖÇ2     
ÖÇ3     
ÖÇ4     
ÖÇ5     
ÖÇ6     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr